hệ thống quản lý các chuyên gia

khoa học và công nghệ

liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thừa thiên huế

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

  27  Chuyên gia – 18 Nam 9 Nữ

  0  Giáo sư – 3 Phó giao sư

  11  Tiến sĩ – 8 Thạc sĩ

  2  Bác sĩ – 0 Dược sĩ

  1  Kỹ sư – 5 Cữ nhân

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  10  Khoa học Tự nhiên

  2  Khoa học KT & CN

  2  Khoa học Y dược

  9  Khoa học Xã hội

  4  Khoa học Nông nghiệp© copyright 2014 – 2019  ||  QL-Online Version 2.0