TIN NHANH
 

.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1121476
Số người đang truy cập:
190


GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHCN – 2008 – 2009

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2008 – 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ………………………………………….

 

THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

LẦN THỨ IV (2008 – 2009)

 

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2008 -2009 và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009 (sau đây gọi tắt là Hội thi và Giải thưởng), Ban Chỉ đạo Hội thi và Giải thưởng ban hành Thể lệ Hội thi gồm những điều khoản sau:

 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật là Hội thi dành cho các tác giả, nhóm tác giả có những giải pháp kỹ thuật mới, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị khoa học – kinh tế – xã hội nổi bật, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế.

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

1. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Hội thi còn nhằm tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

 

Điều 2. Cơ quan tổ chức hội thi

– Hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Đại học Huế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan thường trực Hội thi.

– Ban chỉ đạo Hội thi trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động, Ban tổ chức Hội thi (do Ban chỉ đạo thành lập) có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện phương án tổ chức Hội thi. Trưởng Ban chỉ đạo và Phó Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi được phép sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác trong các văn bản của Ban chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.

 

Điều 3. Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi được đăng ký theo các lĩnh vực sau: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường; Y dược, giáo dục và các lĩnh vực khác.

 

Điều 4. Đối tượng dự thi

1.  Mọi cá nhân không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức đã đầu tư nguồn lực để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.

 

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới so với trình độ kỹ thuật Việt Nam

Giải pháp kỹ thuật dự thi không trùng với giải pháp kỹ thuật đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam, không trùng với giải pháp kỹ thuật dự thi của người khác và chưa được trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

2. Có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện kinh tế – xã hội, kỹ thuật của Việt Nam ở các mức độ: giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm (sản xuất thử) hoặc chứng minh được khả năng áp dụng có hiệu quả.

3. Mang lại lợi ích kinh tế – xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, điều kiện sống, làm việc của con người và an toàn xã hội.

 

Điều 6. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi được trình bày trên khổ giấy A4, font Times New Roman, bảng mã Unicode bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định của Ban tổ chức.

2. Bản mô tả tóm tắt giải pháp, gồm các nội dung sau:

– Tên giải pháp dự thi, lĩnh vực dự thi.

– Mô tả ngắn gọn về: a. Tính mới. b. Khả năng áp dụng. c. Lợi ích kinh tế – xã hội mà giải pháp đã đem lại.

3. Bản toàn văn giải pháp dự thi, cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp với các nội dung sau:

– Tên giải pháp dự thi.

– Mô tả các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

– Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

– Khả năng áp dụng: chứng minh giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm (sản xuất thử) và khả năng áp dụng có hiệu quả thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

– Lợi ích kinh tế – xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội.

4. Các tài liệu khác (nếu có) được trình bày rõ ràng, không được tẩy xóa:

 Bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa, mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau.

– Xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng giải pháp về hiệu quả đạt được do việc áp dụng giải pháp mang lại.

 

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi được lập thành 02 bộ, kèm theo một đĩa CD có toàn bộ hồ sơ dự thi, hồ sơ dự thi được đựng trong phong bì dán kín có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bằng hình thức thư bảo đảm qua bưu điện tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế (điện thoại 3845091).

2. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi chậm nhất là ngày 31 tháng 8 năm 2009.

3. Hồ sơ dự thi sẽ được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

 

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

1. Giải pháp dự thi được đánh giá cho điểm theo thang điểm do Ban Chỉ đạo và Hội đồng chấm thi quy định.

2. Việc đánh giá được thực hiện theo hai vòng:

a. Vòng một do Hội đồng chấm thi chuyên ngành thực hiện. Hội đồng chấm thi chuyên ngành do Ban chỉ đạo ra quyết định thành lập.

b. Vòng hai do Hội đồng chung khảo thực hiện, có sự tham gia của các thành viên trong Ban chỉ đạo, Chủ tịch và Thư ký các Hội đồng chấm thi chuyên ngành. Kết quả đánh giá của Hội đồng chung khảo được trình UBND tỉnh ra quyết định trao giải thưởng.

 

Điều 9. Giải thưởng

– Giải Nhất 5.000.000 đồng

– Giải Nhì 3.000.000 đồng

– Giải Ba 2.000.000 đồng

– Giải Khuyến khích 1.000.000 đồng.

Các tác giả đoạt giải được đề nghị các cơ quan tổ chức liên quan tặng bằng khen, giấy khen. Các giải pháp kỹ thuật đoạt giải sẽ được tuyển chọn tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

 

Điều 10. Tài chính

Kinh phí dành cho Hội thi gồm các nguồn:

a. Kinh phí Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Liên hiệp hội năm 2009.

b. Kinh phí do các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tài trợ.

c. Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Điều 11. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.
Các giải pháp đủ điều kiện bảo hộ sở hữu công nghiệp sẽ được hướng dẫn đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

 

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành tham gia phối hợp tổ chức Hội thi (Sở Tài chính, Sở Công thương, Đại học Huế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn chỉ đạo ngành mình tích cực tham gia Hội thi.

 

Điều 13. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này đã được Ban Chỉ đạo Hội thi và Giải thưởng xem xét, thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý thì Ban Tổ chức tổng hợp trình Ban Chỉ đạo xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

 

                                                                  

Huế, ngày 02  tháng 4  năm 2009

TM. BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI VÀ GIẢI THƯỞNG

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký) 

  

TS.  ĐỖ NAM

(Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh)

 

 

 

 Các thông tin khác:
 

Mẫu đơn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh TT-Huế lần thứ IV năm 2008 – 2009

Chọn năm: