TIN NHANH
 

.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1121470
Số người đang truy cập:
186


Số 25 – 2010

Hoạt động hội

Một năm bận rộn của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên

Năm 2009, một năm khá bận rộn của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (Trung tâm), vừa tiếp tục triển khai thực hiện những dự án đã có, vừa vận động tài trợ, tiếp nhận, triển khai thực hiện dự án mới, vừa lo hội nghị hội thảo, củng cố tổ chức,…

Con đường trên 50 km từ Huế đi Nam Đông đã trở nên quen thuộc đối với cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Sau khi thực hiện thành công dự án “Hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng” cho 2 xã Hương Sơn, Thượng Nhật và dự án “Bảo tồn và phục hồi cây Sưa” trên địa bàn huyện Nam Đông, Trung tâm tiếp tục triển khai mô hình trồng lồ ô, mô hình nuôi thử nghiệm nhím bờm,…là các hợp phần của dự án: “Xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông”.

Ngày 16 tháng 12, Trung tâm lại vừa triển khai các hoạt động bước đầu của dự án: “Xây dựng mô hình cộng đồng bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Trung tâm đã hợp tác với Tổ chức WWF thành lập các Nhóm sở thích Mây ở 40 thôn trên địa bàn 3 huyện Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế) và Nam Giang (Quảng Nam) trong khuôn khổ dự án “Mây bền vững” WWF – Greater Mekong.

Trung tâm đã phối hợp tổ chức hội thảo “Lập kế hoạch hoạt động để thích ứng với biến đổi khí hậu” với sự tham gia của nhiều cán bộ của các sở, ban, ngành và những người quan tâm ở nhiều tỉnh thành trong nước.

Chẳng những tích cực đề xuất dự án, vận động tài trợ để triển khai thực hiện những dự án phát triển, Trung tâm còn quan tâm chia sẻ những khó khăn, mất mát của  một số gia đình có người bị nạn và thiệt hại về tài sản do bão số 9 gây ra.

Để làm được những công việc trên, trung tâm đã tập hợp được cán bộ khoa học, công nghệ trẻ, thắt chặt đoàn kết nội bộ, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên thông qua các khóa tập huấn như tập huấn về Chiến lược phát triển tổ chức, kỹ năng quản lý rủi ro và bảo hiểm, kỹ năng quản lý dự án,…Trung tâm đã tiến hành củng cố tổ chức, hình hành Ban điều hành, 4 phòng ban chức năng: Phòng Hành chính – Kế toán, Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu, Phòng Phát triển sinh kế bền vững, Phòng Phân tích chính sách và Thị trường nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của mình theo đúng các mục tiêu và định hướng đã đề ra.

Trong năm tới, Trung tâm chú trọng hoạt động đề xuất dự án trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài nguyên bền vững nhằm cải thiện sinh kế người dân nông thôn ở những vùng có điều kiện tự nhiên kém thuận lợi để vận động các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ kinh phí thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để phổ biến kiến thức khoa học và kỹ về tài nguyên và tạo mọi điều kiện để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trung tâm về kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức xã hội.

 Phương Nga

 Các bài viết khác:
 

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp thắng thầu đề tài khoa học, công nghệ

Chọn số:

Chọn chuyên mục: