TIN NHANH
  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên (CORENARM) đang cần tuyển dụng 02 cán bộ dự án điều hành và giám sát các dự án triển khai ở các địa bàn Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Chi tiết xem mục thông báo tuyển dụng

.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1096874
Số người đang truy cập:
206