TIN NHANH
 

.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1121463
Số người đang truy cập:
182


Số 10 – Quý II – 2006

Sự kiện

Đai thắng mùa Xuân 1975 ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với trận mở đầu Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên, tiếp đó là Chiến dịch Huế – Đà Nẵng, cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi, sau gần hai tháng liên tục chiến đấu ác liệt của quân và dân ta.

Với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nối tiếp cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cộng lại thành 30 năm ròng rã chiến tranh cách mạng, đúng 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, cờ cách mạng tung bay trên phủ Tổng thống nguỵ quyền. Thành phố Sài Gòn được giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Cả dân tộc ta vang khúc khải hoàn “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang gay go, trong Di chúc của mình, Người đã khẳng định: “Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất…Nước ta có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”.

Từ một đất nước bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm chiếm, từ một dân tộc bị nô lệ, Việt Nam đã giành lại nền độc lập dân tộc sau gần một thế kỷ mất nước và trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, có đầy đủ chủ quyền được quốc tế thừa nhận…

Với đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dân ta đã vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của các nước đế quốc, đất nước vĩnh viễn thoát khỏi họa bị chia cắt, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ những thành quả bước đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; đứng vào hàng ngũ các quốc gia, dân tộc tiên phong trên thế giới.

Qua Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta được rèn luyện cả về phẩm chất lẫn tài năng, càng nhận thức sâu sắc hơn vị trí và sức mạnh của mình trong thời đại mới.

Qua đại thắng mùa Xuân năm 1975, vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng lên ngang tầm các nước, các dân tộc trên thế giới.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là sự kiện quan trọng vừa đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, lại còn có ý nghĩa quốc tế to lớn.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta thắng lợi đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Cuộc chiến đấu đó còn cống hiến cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới những bài học kinh nghiệm quý báu, một giá trị tinh thần có sức mạnh to lớn, đem lại cho họ niềm tin trong cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc. Đúng như Trung ương Đảng Cộng sản Réunion đã khẳng định: “Nhờ thắng lợi này của nhân dân Việt Nam, từ nay một kỷ nguyên mới đã mở ra cho phòng trào của các lực lượng giải phóng dân tộc toàn thế giới, mở ra triển vọng dành nhiều thắng lợi mới cho tự do, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, hoà bình và chủ nghĩa xã hội” (1)

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã góp phần bảo đảm hoà bình thế giới. Thất bại ở Việt Nam, buộc đế quốc Mỹ phải lùi một bước về chiến lược, phải thay đổi phương thức làm bá chủ thế giới, tránh “một Việt Nam thứ hai”. Với thất bại của Mỹ ở Việt Nam, hoà bình chung trên thế giới được bảo đảm.

Đối với thời đại, dân tộc Việt Nam là dân tộc thuộc địa đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp và Mỹ, góp phần quan trọng cùng với loài người tiến bộ làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới và mở đầu việc đánh bại chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Dân tộc Việt Nam đã cùng với nhân dân ba nước Đông Dương đập tan cuộc phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, góp phần làm chuyển biến tương quan lực lượng có lợi cho phong trào cách mạng thế giới.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta mãi mãi gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh – ngọn cờ tất thắng và linh hồn của sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Nghị quyết của Tổ chức giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “…Xét thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã được Đại hội lần thứ IV của Đảng đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm vóc quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (2)

Thắng lợi lịch sử của nhân dân ta trong 30 năm chiến tranh cách mạng, nói chung, và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nói riêng, đã chỉ rõ và khẳng định một chân lý: “ Trong thời đại ngày nay, một dân tộc đất không rộng lắm, người không đông lắm, kinh tế kém phát triển, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên cường, mưu trí dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác-Lênin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược, dù đó là những đế quốc đầu sỏ”.

Dân tộc Việt Nam đã từng làm nên Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Cách mạng Tháng Tám 1945, Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, làm nên thắng lợi của sự nghiệp đổi mới muôn vàn khó khăn, thử thách, nhất định sẽ vươn tới những đỉnh cao mới trong hành trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.CHÚ THÍCH:

(1) Sức mạnh Việt Nam-NXB QĐND-HN-1977-tr191

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo Chính trị của BCH TƯ Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV. NXB Sự thật-HN-tr 5-6.

Chính Luận
 Các bài viết khác:
 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975: Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ TẦM VÓC THỜI ĐẠI

Chọn số:

Chọn chuyên mục: