TIN NHANH
 

BTC trân trọng mời các em từ 06 đến 19 tuổi tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, năm 2011-2012. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Chuyên mục “Giải thưởng – Hội thi” của website này hoặc liên hệ cơ quan thường trực Cuộc thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế – số 06 Phan Bội Châu, Huế – ĐT: 3845091.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1496154
Số người đang truy cập:
493


GIỚI THIỆU / Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN HIỆP
CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nếu khi thành lập Liên hiệp hội mới có 15 hội thành viên, thì hiện nay con số đó đã lên đến 92 trong đó có 56 hội ngành Trung ương và 36 Liên hiệp hội địa phương. Có thể khẳng định rằng hệ thống tổ chức của Liên hiệp hội có tốc độ phát triển rất nhanh. Ngoài ra, trong hệ thống của Liên hiệp hội còn có hơn 200 đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo; 150 tờ báo, tạp chí, bản tin, đặc san.

Các hội thành viên hoạt động theo điều lệ của hội mình, có quyền tự chủ, tự quản rộng rãi trong mọi hoạt động, nhưng phải tôn trọng điều lệ của Liên hiệp hội và chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hội có nhiệm kỳ là 5 năm. Cho đến nay Liên hiệp hội đã qua 4 kỳ đại hội.

Giáo sư, Viện sĩ Anh hùng Lao động Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa là Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp hội (1983-1988).

Giáo sư Tiến sĩ Hà Học Trạc đã làm Chủ tịch Liên hiệp hội trong khoá II và khoá III (1988-1999). Chủ tịch hiện nay của Liên hiệp hội là Giáo sư Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng.

Hội đồng Trung ương của Liên hiệp hội được Đại hội bầu ra để lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội.

Thành viên của Hội đồng Trung ương bao gồm đại diện của tất cả các hội thành viên và một số nhà khoa học, nhà quản lí do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương khoá trước giới thiệu và được đại hội chấp thuận. Để điều hành hoạt động của Liên hiệp hội giữa hai kỳ họp của mình, Hội đồng Trung ương đã bầu ra Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch của Hội đồng Trung ương khoá IV có 17 thành viên do Giáo sư Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng làm Chủ tịch.

Liên hiệp hội có chức năng:

 

* Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước, trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

 

* Làm đầu mối giữa các hội thành viên và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động hội.

 

* Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Liên hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

 

* Củng cố, phát triển tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.

 

* Góp phần xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

 

* Phát triển công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ.

 

* Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

* Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế.

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên Liên hiệp hội và các hội thành viên thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo kĩ thuật Việt Nam (VIFOTEC) và hàng trăm đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo.

Để tổ chức các hoạt động tư vấn, Đoàn chủ tịch Hội đồng TW Liên hiệp hội đã quyết định thành lập 19 hội đồng tư vấn chuyên ngành.

Trong nhiều năm nay nhằm khuyến khích các hoạt động KHCN, cải tiến kĩ thuật, Liên hiệp hội cùng với Bộ KH-CN và MT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hằng năm tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam và 2 năm một lần Hội thi sáng tạo kĩ thuật toàn quốc.

Song song với những hoạt động trên, Liên hiệp hội cũng rất quan tâm đến hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo v.v…

Đảng và Chính phủ rất quan tâm và đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp hội thể hiện cụ thể qua Chỉ thị 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam”; Chỉ thị 14/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam”; Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và gần đây là Kết luận của Ban Bí thư số 145-TB/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Đóng góp của Liên hiệp hội và các hội thành viên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng được Nhà nước đánh giá cao bằng tấm Huân chương Độc Lập hạng Nhất cao quý mà Chủ tịch Nước đã trao tặng cho Liên hiệp hội.

Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam và các hội thành viên sẽ tiếp tục phấn đấu, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động để cống hiến nhiều hơn và có hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà.
 

PGS. TS. Hồ Uy Liêm

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam