TIN NHANH
 

BTC trân trọng mời các em từ 06 đến 19 tuổi tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, năm 2011-2012. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Chuyên mục “Giải thưởng – Hội thi” của website này hoặc liên hệ cơ quan thường trực Cuộc thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế – số 06 Phan Bội Châu, Huế – ĐT: 3845091.Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (Centre for Social Research and Development – CSRD) đang cần tuyển 01 cán bộ quản lý – điều hành (Operational Manager). Người được tuyển dụng phải là thạc sỹ trở lên. Mức lương thỏa thuận, từ 8 triệu đồng trở lên mỗi tháng. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 tại trụ sở của CSRD 02/33 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế, ĐT: 0543. 837 714, 0905 775 515 (gặp cô Hoàng), email: hoang.csrd@gmail.com.  * Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1456516
Số người đang truy cập:
477


Tin tức sự kiện

Những bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn03/02/2012

 

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, trong một căn phòng nhỏ hẹp của xóm thợ thuyền tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, bí danh Vương, đại diện Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, một đóm lửa đã bùng lên rọi sáng cả dân tộc. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Thành công của Hội nghị thành lập Đảng đã làm sáng tỏ thêm tầm cao    tưởng  và phương pháp lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc. Từ đêm dài nô lệ, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng lên đấu tranh giành chính quyền, làm chủ đời mình, làm chủ đất nước.

Chỉ mới 15 tuổi, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 rạng rỡ cả trời Nam, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập – bản trường ca bất diệt – khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chưa tròn 25 tuổi, Đảng ta đã tổ chức toàn dân, toàn quân làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ rực rỡ tên vàng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc kết thúc thắng lợi huy hoàng bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đây, cả nước được độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần độc lập tự chủ, bản chất cách mạng và sáng tạo của Đảng đã được hun đúc trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta đã phát triển lên tầm cao mới trên 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Trước những bước hiểm nghèo, Đảng ta đã đưa sự nghiệp đổi mới không ngừng tiến lên phía trước và đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng.

Trên 80 năm tổ chức, lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại ba bài học lịch sử lớn có giá trị cả lý luận và thực tiễn:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Năm 1926, trong bài báo Cuộc kháng Pháp, Bác Hồ đã viết: “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới”(1). Về sau, Người lại viết: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” (2).

Qua từng thời kỳ vận động cách mạng, đường lối nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được Đảng quán triệt và cụ thể hóa một cách sinh động. Đây là bài học xuyên suốt toàn bộ quá trình cách mạng nước ta và là một trong những cội nguồn thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được từ khi có sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, không ngừng củng cố và tăng cường đoàn kết, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm xây dựng và giữ nước, được Đảng ta kế thừa, phát huy, và là bài học lớn của cách mạng nước ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công”      

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả trước hết của việc thực hiện chính sách đoàn kết toàn dân vì nhiệm vụ tối cao giải phóng dân tộc, giành lấy chính quyền. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước vừa là kết quả của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, vừa là kết quả của sức mạnh đoàn kết chiến đấu của các dân tộc trên bán đảo Đông Dương cùng có những kẻ thù chung. Những thắng lợi đó còn là kết quả của sự giúp đỡ, chi viện chí tình, to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác và sự đồng tình ủng hộ, cổ vũ của nhân dân tiến bộ và yêu chuộng hòa trên toàn thế giới.

Ba là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kể từ ngày ra đời cho đến nay, Đảng là người tổ chức và lãnh đạo duy nhất mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sở dĩ Đảng có được vinh quang đó bởi ba lẽ dưới đây:

1) Ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục đích, là lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2) Đảng luôn luôn quán triệt quan điểm sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phải “lấy dân làm gốc”. Biết dựa vào nhân dân, phát huy tính tích cực cách mạng của nhân dân, toàn tâm toàn lực phục vụ nhân dân và luôn luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ như cá với nước là nguồn sức mạnh cơ bản của Đảng.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu

 Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”.

Đó là bài học kinh nghiệm và cũng là một chân lý lịch sử hiển nhiên.

3) Đảng biết nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể. Đảng luôn luôn vận dụng một cách độc lập và sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, biết kế thừa di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, sản phẩm trí tuệ của việc kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lê-nin với thực tiễn cách mạng và tinh hoa truyền thống dân tộc, kết hợp hài hòa lợi ích cách mạng nước ta với lợi ích cách mạng thế giới, học tập có phê phán kinh nghiệm của phong trào cộng sản quốc tế. Nhờ đó mà Đảng ta đã đề ra được nhiều đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng những vấn đề do thực tiễn cách mạng nước ta đặt ra.

    Văn Chính


(1), (2) Hồ Chí Minh toàn tập – NXB CTQG-H-1996-T 11- tr 144-162.

 Các tin khác:
 

Doanh nghiệp Thừa Thiên – Huế phấn đấu vượt qua khó khăn để vươn lên phát triển bền vững17/10/2011

 

Nhân cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII: Nhớ lại lời kêu gọi của Bác Hồ ngày ấy10/05/2011

 

Các chính khách, tướng lĩnh Mỹ viết về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam15/04/2011

 

Những bài học truyền thống quý báu.từ hội nghị thành lập Đảng 3/2/193031/01/2011

 

Ph.Ăng-ghen: Mẫu mực của tư duy biện chứng và sáng tạo12/10/2010

 

Vấn đề quan trọng là Đảng bộ tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, giải pháp đồng bộ, khả thi biến mục tiêu thành hiện thực.04/10/2010

 

Miền Nam đi trước về sau01/10/2010

 

Những mốc son lịch sử trọng đại của Đất nước23/07/2010

 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi: Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại19/04/2010