TIN NHANH
 

.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1121467
Số người đang truy cập:
181


GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHCN – 2009

Mẫu đơn tham gia dự thi Giải thưởng Sáng tạo KHCN tỉnh TT-Huế năm 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG

Sáng tạo Khoa học – Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

 

          Kính gửi:  Ban Tổ chức Giải thưởng

                             Sáng tạo Khoa học – Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Học hàm: ………………………………………………   Học vị: ………………………………………………………….     

Quốc tịch: …………………………………………….   Giới tính: Nam, Nữ

Năm sinh: ………………………………………………. Dân tộc:………………………………………………………..

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………………  

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………..     

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fax: ……………………………………………………….  E-mail: …………………………………………………………..       

Là tác giả (đại diện cho nhóm tác giả) của công trình:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….                  

Thuộc lĩnh vực:

– Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống                                                             

  – Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông                                              

 – Công nghệ vật liệu                                                                                         

– Cơ khí và tự động hóa                                                                                          

– Công nghệ nhằm bảo vệ môi tr­ường và sử dụng hợp lý tài nguyên      

– Khoa học xã hội và nhân văn                                                                        

 – Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới              

 Đã được Hội đồng khoa học cấp nhà n­ước ; Bộ ; Ngành ; Tỉnh ; Thành phố o nghiệm thu ngày …. tháng …. năm ……..

Mức độ: Xuất sắc ; Khá .

Khu vực ứng dụng công trình: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                  

                               

B.      Hồ sơ gồm có (đánh dấu ´ vào mục nếu có tài liệu):

1. Đơn xin tham gia Giải thư­ởng                         5. Biên bản Hội đồng khoa học           

2. Danh sách đồng tác giả                             cấp bộ, tỉnh, thành phố.

3. Tóm tắt công trình                                            6. Các tài liệu khác                                 

4. Toàn văn công trình                         

C.      Danh sách các đồng tác giả:

Tôi/chúng tôi có tên d­ưới đây là đồng tác giả của công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ tỉnh Thừa thiên Huế  năm 2009 cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng ng­ười, quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

 

TT

Học hàm

Học vị

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác (*)

%đóng góp

Chức vụ (**)

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tổng số:

100%

 

 

 

          Tôi/chúng tôi xin đ­ược tham dự Giải th­ưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009. Tôi xin cam đoan công trình nói trên là của tôi/chúng tôi, do tôi/chúng tôi nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà tôi/chúng tôi đang giữ. Tôi/chúng tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                                                             Huế, ngày …. tháng ….. năm 2009

 

CHỨNG THỰC CỦA CƠ QUAN
(hoặc chính quyền địa ph­ương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               TÁC GIẢ
(hoặc đại diện nhóm tác giả)

 

 

 

 

 

 

(*)     Đề nghị ghi rõ đơn vị công tác của từng tác giả nếu không cùng một nơi

(**)    Cư­ơng vị trong công trình: Chủ nhiệm, Đồng chủ nhiệm hoặc Cộng sự

Ghi chú: Các tác giả cần ghi đủ các thông tin trên vì ngoài giá trị Giải thư­ởng:

          1. Tác giả có mức đóng góp từ 20% trở lên mới đ­ược Ban Tổ chức Giải th­ưởng xét tặng Bằng khen;

          2. Tác giả là Chủ nhiệm hoặc Đồng chủ nhiệm đ­ược xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

          3. Tác giả đoạt giải Ba  trở lên có tuổi không quá 40 (tính đến ngày 31/12/2009) đư­ợc T.Ư. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng  Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo. 

 Các thông tin khác:
 

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo khoa học-công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

Chọn năm: