TIN NHANH
  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên (CORENARM) đang cần tuyển dụng 02 cán bộ dự án điều hành và giám sát các dự án triển khai ở các địa bàn Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Chi tiết xem mục thông báo tuyển dụng

.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1078817
Số người đang truy cập:
401


THÔNG TIN KHKTSố 26 – 2010Số 25 – 2010Số 24 – 2009Số 23 – 2009Số 22 – 2009Số 21 – 2009Số 20 – 2008Số 19 – 2008Số 18 – 2008Số 17 – 2008Số 16 – 2007Số 14 – 2007Số 13 – 2007Số 12 – 2006Số 11 – 2006Số 10 – Quý II – 2006Số 9 – Quý I – 2006Số 8 – Quý IV – 2005Số 7 – Quý III – 2005Số 6 – Quý II – 2005Số 5 – Quý I – 2005Số 4 – Quý IV – 2004Số 3 – Quý III – 2004Số 2 – Quý II năm 2004Số 1 – Quý I – 2004

Chọn số: