TIN NHANH
  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên (CORENARM) đang cần tuyển dụng 02 cán bộ dự án điều hành và giám sát các dự án triển khai ở các địa bàn Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Chi tiết xem mục thông báo tuyển dụng

.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1079177
Số người đang truy cập:
272


GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHCN – 2008 – 2009


STT Thông tin
1 Mẫu đơn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh TT-Huế lần thứ IV năm 2008 – 2009
2 Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2008 – 2009

Chọn năm: