Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp hội, Chi bộ cơ quan; sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo cơ quan; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tập thể đoàn viên Công đoàn Liên hiệp hội đã nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiên tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ và tham gia xây dựng Đảng trong công chức, viên chức; Công đoàn tham gia xây dựng, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước  thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Tham gia thực hiện các chính sách bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống công chức, viên chức và đẩy mạnh các hoạt động xã hội; Xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa của đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành lâm thời công đoàn đã củng cố tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chấp hành phụ trách các lĩnh vực công tác.

Song song với các nội dung trên, việc tiếp tục tập trung, củng cố, xây dựng nội bộ cơ quan đã được Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp hội và Chi bộ cơ quan hết sức quan tâm. Ban chấp hành công đoàn đã động viên mỗi đoàn viên công đoàn cố gắng nỗ lực, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Liên hiệp hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

Công đoàn cơ sở cơ quan Liên hiệp hội có 10 đoàn viên; Ban chấp hành Lâm thời công đoàn gồm 03 đồng chí; trong đó, có 02 nam và 01 nữ. Hiện nay, tổng số đoàn viên Công đoàn của cơ quan Liên hiệp hội là 10 người, trong đó có 08 nam, 02 nữ. Về trình độ chuyên môn: 01 tiến sĩ; 03 thạc sĩ; 04 người có trình độ đại học và 02 người có trình độ khác. Về trình độ chính trị: 01 cử nhân; 07 người sơ cấp. Đảng viên có 05  đồng chí và có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với kim chỉ nam cho mọi hành động là: “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”;  Phương hướng chung của nhiệm kỳ 2014-2019 là: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người công chức, viên chức, lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Tiếp tục phát động phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Ra sức học tập, rèn luyện lao động nhằm nâng cao trình độ, năng lực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao quyền làm chủ của đoàn viên Công đoàn, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong việc tham gia quản lý hoạt động của cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn và đoàn thể; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, phấn đấu Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

Toàn cảnh Đại hội

 

Xác định đây là nhiệm kỳ đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V; Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III; đồng thời triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đại biểu Liên hiệp hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan Liên hiệp hội. Đây là những định hướng hết sức quan trọng cho hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Được sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể đoàn viên Công đoàn Liên hiệp hội, đồng chí Bùi Thắng – Phó chủ tịch Liên hiệp hội – được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Hồ Đức Hưng – Chánh văn phòng – Phó chủ tịch và đồng chí Lê Hoàng Gia Uyên – Chuyên viên văn phòng – Ủy viên.

Khẳng định vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi của công chức, viên chức; Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội tích cực tham mưu, phối hợp với Chi bộ và cơ quan thực hiện tốt một số chỉ tiêu cơ bản sau: 100% đoàn viên được quán triệt các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của Công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên không vi phạm chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, tích cực đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. Không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức hàng năm; Phấn đấu 100% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và trên 30 % đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp; 100 % nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu ” Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; Vận động 100% đoàn viên tham gia tốt các hoạt động xã hội và tham gia các quỹ do Công đoàn cấp trên phát động; 100% đoàn viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Giữ vững và nâng cao chất lượng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Phấn đấu 100% đoàn viên đạt đoàn viên xuất sắc, xây dựng Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Vững mạnh xuất sắc”; Hàng năm, giới thiệu từ 01- 02 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng.

Được sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể đoàn viên Công đoàn Liên hiệp hội, đồng chí Bùi Thắng – Phó chủ tịch Liên hiệp hội – được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Hồ Đức Hưng – Chánh văn phòng – Phó chủ tịch và đồng chí Lê Hoàng Gia Uyên – chuyên viên văn phòng – ủy viên.

Với tinh thần đoàn kết, cùng với sự quan tâm theo dõi, giúp đỡ của lãnh đạo Liên hiệp hội, Chi bộ cơ quan; của Công đoàn Viên chức tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi đoàn viên Công đoàn, chúng ta tin tưởng rằng Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2014-2019 chắc chắn sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thực sự là một tổ ấm gia đình và là chỗ dựa tinh thần của mỗi đoàn viên công đoàn.

 

                                                                                                                                      TS. BÙI THẮNG

                                                                                                                                    Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội

                                                                                                                                   Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: