Tăng cường thông tin giữa các tổ chức Phi Chính phủ với các đối tác (14/12/2013)

Nằm trong Chương trình Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), hôm nay (12/12/2013) tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin các Tổ chức Phi chính phủ (NGO-IC), đã tổ chức Hội thảo Tăng cường thông tin giữa các tổ chức PCP với các đối tác vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Đến dự hội thảo có đại diện của các cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức Phi Chính phủ (PCP), các nhà khoa học và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Hiện nay trong hệ thống của LHHVN có khoảng 500 tổ chức KH&CN (gọi tắt là đơn vị 81) hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực (xóa đói giảm nghèo, truyền thông, xuất bản, phát triển kỹ năng, hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tư vấn phản biện, giám định xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,…) và đã đạt được những thành tựu nhất định được các cơ quan Nhà nước cũng như các nhà tài trợ quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, các tổ chức PCP hiện nay vẫn chưa thực sự được các cơ quan Nhà nước coi là đối tác, là cầu nối giữa cộng đồng, các tổ chức này cũng chưa được là cấp ra quyết định, là nhân tố quan trọng trong tiến trình phát triển xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cho rằng, cần phải đẩy mạnh sự chia sẻ, kết nối thông tin giữa các tổ chức PCP, giữa các tổ chức PCP với các nhà tài trợ và cơ quan Nhà nước, đặc biệt, các tổ chức PCP thực sự trở thành đối tác thì tự bản thân các tổ chức này phải nhìn lại mình, chứng minh vai trò của mình; Bên cạnh đó, các tổ chức tài trợ quốc tế và cơ quan Nhà nước cũng cần đánh giá đúng và khách quan về đóng góp, vai trò của của các tổ chức PCP, chia sẻ nhiều hơn nữa các thông tin, thúc đẩy sự hợp tác vì mục tiêu cuối cùng là xóa đói giảm nghèo, nâng cao sự công bằng xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo cũng thống nhất cần phải sớm xây dựng Quy chế chia sẻ thông tin nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức PCP với nhau, giữa các tổ chức PCP với các nhà tài trợ quốc tế và các cơ quan Nhà nước trong thời gian tới.

Theo vusta.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: