Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội

Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đã nỗ lực tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Thừa Thiên Huế ở trong nước và nước ngoài; là đầu mối phối hợp hoạt động của các hội thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Với mục tiêu nhiệm kỳ 2018 -2023, đó là “Xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế, góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà, xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hoá – du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ của khu vực và cả nước.” Nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) thuộc mọi thành phần kinh tế và lĩnh vực hoạt động xã hội là mục tiêu xuyên suốt của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ và góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Nhiệm kỳ 2013- 2018, Liên hiệp hội có bước tiến bộ quan trọng cả về xây dựng tổ chức lẫn đẩy mạnh các hoạt động. Hệ thống tổ chức bao gồm các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc vừa phát triển về số lượng, vừa phát triển về chất lượng. Các hoạt động thi đua sáng tạo được Liên hiệp hội triển khai thường xuyên, như: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng (Cuộc thi); Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi), Giải thưởng Sáng tạo KHCN (Giải thưởng) đã thực sự tạo được tiếng vang lớn. Hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội, thông tin phổ biến kiến thức cũng có những bước tiến với sự ra đời của website tiếng Anh, ngoài phát hành bản tin Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) đã được cấp mã số ISSN, Liên hiệp hội còn phát hành bằng bản in còn được gửi bằng file điện tử đến 1.000 nhà khoa học và quản lý trên toàn quốc.

Những năm qua, hoạt động tổ chức các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng thực sự tạo dấu ấn khi có nhiều đề tài của các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, nhà sáng tạo không chuyên… Nhiều đề tài khoa học, công trình dự thi đạt giải đã được triển khai ứng dụng rộng rãi. Bằng cách làm sáng tạo, năng động tổ chức tuyên truyền đến từng cá nhân, đơn vị, Liên hiệp hội đã động viên nhiều nhà khoa học tham gia các cuộc thi có thể kể tên như: “Bàn tay vàng” của Bùi Đức Phú với ca mổ tim đầu tiên. Thông qua các cuộc thi do Liên hiệp hội tổ chức đã góp phần xây dựng nền tảng để GS.TS. Phạm Như Hiệp và GS.TS. Cao Ngọc Thành nhận danh hiệu Nhân tài Đất Việt; Trung tâm Xạ phẫu định vị bằng dao gamma, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế được nhận giải thưởng Cúp vàng Topten thương hiệu Việt năm 2014. Nhiều nhà nghiên cứu nữ cũng được tôn vinh như PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân với Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017…Đồng thời, Liên hiệp hội cũng tổ chức các hoạt động tôn vinh nhà khoa học, nhà sáng chế không chuyên, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao KHCN, làm cầu nối giữa nhà khoa học và đời sống, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Qua đó, Liên hiệp hội đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vai trò, vị thế của Liên hiệp hội trong xã hội, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể địa phương ghi nhận, được Đoàn chủ tịch hội đồng trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá là một trong những Liên hiệp hội địa phương hoạt động có hiệu quả, được các tổ chức quốc tế tin tưởng, hợp tác để thực hiện các dự án phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, Nhiệm kỳ 2018-2023 với phương châm  Đoàn kết – Trí tuệ – Sáng tạo – Hội nhập và Phát triển, Liên hiệp hội sẽ thực hiện những đồng bộ các nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Liên hiệp hội đã xác định: phấn đấu phát triển thêm 5 hội thành viên, 5 tổ chức KHCN; phát triển thêm 5.000 hội viên mới. Hoạt động tuyên truyền cũng được nâng cao với việc nâng cao chất lượng các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử của Liên hiệp hội và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc; vận động 30 dự án phát triển từ các tổ chức quốc tế. Trong hoạt động khoa học công nghệ cũng đặt ra mục tiêu, vận động 1.000 mô hình tham gia Cuộc thi với 30 mô hình đạt giải quốc gia; 200 đề tài dự thi Giải thưởng có 20 đề tài đạt giải quốc gia;  200 đề tài tham dự Hội thi với 20 đề tài đạt giải quốc gia.

Xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp trí thức khoa học và công nghệ, góp phần tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội  tỉnh nhà.

Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: