Tập huấn cho tập huấn viên về dự án Biogas (23/04/2013)

Trong 02 ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2013, tại hội trường của Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án FLC 12-02 do Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tài trợ đã tổ chức lớp tập huấn cho các tập huấn viên cộng đồng của xã Quảng Phước.

Tham dự lớp này có 15 tập huấn viên là những cán bộ các đoàn thể, thú y và các thợ xây. Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chăn nuôi lợn an toàn, kỹ thuật xây dựng và vận hành công trình khí sinh học, kỹ năng trình bày các vấn đề trước cộng đồng.

 

Huệ Nhân

Người cập nhật: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: