Tập huấn và triển khai phần mềm Quản lý đầu tư cho cấp sở và huyện (14/05/2013)

Chiều ngày 10/5, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai phần mềm Quản lý đầu tư cho cấp sở và huyện do đồng chí Hoàng Ngọc Khanh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì. Tham dự tập huấn có: Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh: (đại diện lãnh đạo và các chuyên viên phòng ban liên quan); UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (đại diện lãnh đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; các chuyên viên phòng ban liên quan); Văn phòng UBND tỉnh (lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên phòng Tổng hợp, Kinh tế, Đầu tư xây dựng, Văn hóa Xã hội).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, phần mềm Quản lý đầu tư được nghiên cứu xây dựng với mục đích quản lý chặt chẽ quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tâm Tin học Hành chính Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị tư vấn giới thiệu các tính năng của phần mềm; hướng dẫn sử dụng phần mềm…đồng thời tiếp thu ý kiến phản hồi của các đại biểu tham dự tập huấn để có phương hướng điều chỉnh trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Khanh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý đầu tư là hết sức cần thiết. Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu bổ sung, hoàn chỉnh sớm đưa vào vận hành đạt hiệu quả cao.

Theo thuathienhue.gov.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: