Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao KHCN và Khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng duyên dải miền Trung và Tây nguyên năm 2018” (16/10/2018)

BTC trao hoa và chứng nhận cho 21 đội lọt vào vòng chung kết Cuộc thi

Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “Sản xuất và kinh doanh sản phẩm mỹ nghệ, tặng phẩm lưu niệm” của Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao KHCN và Khởi nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong 21 dự án lọt vòng chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Duyên hải miền Trung và Tây nguyên năm 2018” do Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các sản phẩm của Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao KHCN và khởi nghiệp được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện 

Ngoài ra, Trung tâm đã đóng góp 1 gian hàng trong tổng số 24 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại sự kiện Techfes vùng Duyên hải miền trung và Tây Nguyên được tổ chức vào ngày 13/10/2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Minh Phong

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: