Tham vấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn (19/08/2015)

Quán triệt phương châm đào tạo nghề, tạo việc làm là cách để xóa nghèo bền vững cho nông dân, ngày 19/8 Trung tâm hỗ trợ dạy nghề Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với huyện Quảng Điền tổ chức buổi hội thảo tham vấn nông dân về công tác đào tạo nghề. Tham gia hội thảo có trên 80 cán bộ hội cơ sở và hội viên nông dân các  huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà.

         

Toàn cảnh Hội thảo

Nhằm giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tại buổi hội thảo, cán bộ hội cơ sở và hội viên Hội Nông dân được nghe cán bộ Trung tâm hỗ trợ dạy nghề của Hội Nông dân tỉnh phổ biến đề án dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, được tư vấn về việc làm, công tác truyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, lồng ghép các chương trình tuyên truyền, tư vấn dạy nghề cho hội viên, đoàn viên trong các hoạt động sinh hoạt hội, họp, để thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã tham gia dạy nghề, hỗ trợ và tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi học nghề.

          Được biét trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm hỗ trợ dạy nghề Hội nông dân tỉnh đã mở trên 5 lớp dạy nghề, tạo điều kiện cho 450 lao động nông thôn có việc làm và tư vấn tuyên truyền xuất khẩu lao động cho 500 lao động../.

 

 

                                                                       Việt Bình

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: