Thành phố Huế: Hơn 300 triệu đồng chỉnh trang các điểm xanh (27/09/2012)

Với mục tiêu đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, tôn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu vực; UBND thành phố Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình “Chỉnh trang các điểm xanh thành phố Huế”.

Với tổng số vốn đầu tư hơn 300 triệu đồng, công trình sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa các điểm xanh bị hư hỏng, thấp hơn đường bằng cách xây thêm bó vĩa, lan can và đổ đất màu cao thêm từ 0,2 đến 0,3 m, thay thế nền gạch block cũ bị hư hỏng bằng gạch Tezzaroo 300 x 300, bổ sung thay thế một số cây cảnh mới phù hợp với cảnh quan và thẩm mỹ tại các điểm xanh Trần Cao Vân – Phạm Hồng Thái; điểm xanh Hà Nội – Ngô Quyền; điểm xanh Ngô Quyền – Hai Bà Trưng.

Công trình sẽ được thực hiện trong năm 2012.

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: