Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

Được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm chẵn), Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; qua đó tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước. Ngoài ra, Giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018.

Ngày 23/7/2018, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ  tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp, quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng lần thứ IX, năm 2018, các bạn có thể BẤM VÀO ĐÂY để tải về Thể lệ bằng file word.

Người cập nhật: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: