Thủ tướng gặp mặt 63 nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu (17/05/2015)

Sáng tạo trong nhân dân là nguồn sáng tạo vô tận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định như vậy tại buổi gặp mặt 63 nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 12/5. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ Khoa học và Công nghệ đã có sáng kiến tổ chức buổi gặp mặt có ý nghĩa này

Bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, trao đổi với những đại diện tiêu biểu các nhà nghiên cứu sáng chế không chuyên đến dự buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ Khoa học và Công nghệ đã có sáng kiến tổ chức buổi gặp mặt có ý nghĩa này.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp đến các nhà sáng chế không chuyên, những người đại diện cho sức mạnh sáng tạo của quần chúng nhân dân Việt Nam, đã lao động thầm lặng, kiên trì theo đuổi các ước mơ, hoài bão nghiên cứu sáng tạo để có các đóng góp giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng gửi những lời chúc mừng, lời thăm hỏi thân thiết đến các nhà khoa học, các cán bộ quản lý và những người đang hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong cả nước nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. 

Thủ tướng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam có đức tính tốt đẹp là cần cù, siêng năng, tìm tòi nghiên cứu sáng tạo, sáng chế trong lao động sản xuất, trong cuộc sống cũng như trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm coi trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tính năng động sáng tạo trong nhân dân để xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Đồng thời với việc tập trung phát triển giáo dục đào tạo, để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực – nền tảng cơ bản để đức tính tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được phát huy ngày một tốt hơn, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng phát huy tiềm năng sáng tạo trong nhân dân, khuyến khích mỗi người lao động nghiên cứu sáng tạo, sáng chế bởi đây là nguồn sáng tạo vô tận, một sức mạnh vô tận trong mỗi người dân ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

Đi liền với đó là nghiên cứu ứng dụng các sáng tạo khoa học vào sản xuất để cải thiện đời sống, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao sức mạnh quốc phòng an ninh để bảo vệ Tổ quốc. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thành tựu đạt được luôn luôn gắn liền với trí tuệ, năng lực sáng tạo của con người Việt Nam; gắn liền với việc nghiên cứu, sức sáng tạo, việc ứng dụng khoa học công nghệ. 

Thủ tướng cho rằng trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự cạnh tranh là rất quyết liệt, sản phẩn nào tốt hơn, giá thành rẻ hơn thì sản phẩm đó thắng. Ví dụ, lúa gạo không ngon, giá đắt sẽ không có người mua, buộc chúng ta phải làm ra lúa chất lượng tốt, giá rẻ; muốn vậy không có cách nào khác là phải ứng dụng khoa học công nghệ, đưa máy móc vào để chi phí ít đi, năng suất lao động, chất lượng cao hơn. 

Muốn xây dựng được đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt thì một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định là phải nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của quốc gia, của nền kinh tế, của doanh nghiệp, của sản phẩm Việt Nam. 

Đánh giá cao phong trào nghiên cứu sáng tạo, sáng chế của người lao động, của nhân dân cả nước, Thủ tướng mong muốn các phong trào nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế tiếp tục được phát huy, nhân lên mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tạo ra những sản phẩm, công cụ áp dụng vào sản xuất, cuộc sống để sản xuất hiệu quả hơn, tiện nghi trong cuộc sống ngày càng tốt hơn, người lao động bớt vất vả, nặng nhọc hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ sẽ ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cũng như tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế của người dân. 

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ và các bộ, ngành liên quan quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các công trình nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế về khoa học công nghệ, trước hết là hỗ trợ về vốn; về bảo hộ, sở hữu trí tuệ; giới thiệu, quảng bá sản phẩm; về thị trường; về thuế đối các sản phẩm sáng tạo để ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, trong sản xuất.

Mỗi sáng tạo phải được trân trọng, phát huy; sản phẩm sáng tạo muốn có sức sống, hữu ích cho xã hội phải ra thị trường, đi vào cuộc sống, phải có chính sách thuận lợi nhất, khuyến khích người dân sáng tạo, sáng chế không chỉ cho mình mà còn cho cộng đồng cho xã hội, Thủ tướng nêu rõ./. 

Theo vietnamplus.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: