Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính quyền các cấp cần lắng nghe ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam

  • Đinh Văn Chung
  • 20-02-2017
  • 749 lượt đọc
Liên hiệp Hội Việt Nam


Ngày 17/02/2017, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đại diện trí thức Liên hiệp Hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam). Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam

Thay mặt các nhà khoa học Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã báo cáo tóm tắt với Thủ tướng về những thành tích đạt được của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác đoàn kết, tập hợp trí thức, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam; tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Tôn vinh trí thức khoa học công nghệ; đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác góp phần giải quyết những vấn đề chung của Đất nước…

Chủ tịch Đặng Vũ Minh cũng đề xuất một số kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ như: Đề án về cơ chế và chính sách tài chính do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng đã được Ban Bí thư và Ban Cán sự Đảng Chính phủ thông qua, đề nghị Thủ tướng xem xét và chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn việc xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính phù hợp nhằm tạo điều kiện để Liên hiệp Hôi Việt Nam hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; để thực hiện có hiệu quả Điều 48, Điều 50 của Luật KH&CN (sửa đổi) ban hành năm 2013 đề nghị Thủ tướng chỉ đạo giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng Chương trình truyền thông, Luật phổ biến kiến thức KH&CN đến năm 2020 và trình Thủ tướng phê duyệt, làm cơ sở để đưa vào kế hoạch thực hiện trong những năm sắp tới; Thủ tướng có sự chỉ đạo để cán bộ làm việc trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt được xác định là công chức giống như đối với các tổ chức chính trị – xã hội khác…

 

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh báo cáo thủ tướng về kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam

Đại diện các nhà khoa học tham dự buổi làm việc cũng báo cáo Thủ tướng về hoạt động của ngành, địa phương mình, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của giới trí thức tới Thủ tướng, đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của chính phủ, các bộ, ngành trong việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho sự mở rộng và phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, phát huy sứ mệnh đóng góp trí tuệ, tâm huyết của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước…

 

Ông Đặng Văn Thanh Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các hội viên, trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam. Thủ tướng ghi nhận kết quả công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam thời gian qua và cho rằng hoạt động Hội có nhiều đổi mới, các cấp hội được củng cố với hình thức phù hợp, số hội viên ngày càng đông,Thủ tướng mong muốn Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho hệ thống Liên hiệp Hội hoạt động đạt kết quả tốt, nhất là các công trình, dự án liên quan.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là công tác vận động trí thức, phát triển mạng lưới hội viên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu về chính sách, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đóng góp cho sự phát triển của các ngành, địa phương, tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống xã hội.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng đã chỉ đạo: Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được phát huy hơn nữa vai trò của trí thức khoa học công nghệ trong sự nghiệp phát triển đất nước; tạo môi trường thu hút những tinh hoa trí tuệ khoa học của nhân loại; quan tâm tới việc bồi dưỡng trí thức khoa học khơi nguồn đam mê khoa học cho giới trẻ; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng của các nhà khoa học phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc; phối hợp chặt chẻ với các Bộ, Ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề tài đạt hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế, đây là nhiệm vụ bức thiết và rất quan trọng; đặc biệt chính quyền các cấp phải lắng nghe ý kiến đầy tâm huyết của giới trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam…. Thủ tướng nhấn mạnh phát triển đất nước dựa trên nhiều yếu tố nhưng trong đó khoa học công nghệ là một trong những yếu tố quyết định. Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải nâng cao hơn nữa các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, làm tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tích cực đóng góp ý kiến với chính phủ, bộ, ngành, địa phương để hoạt động đầu tư hiệu quả hơn nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với đoàn LHHVN

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách và nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước. Đồng thời, Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát huy tốt sức mạnh của đội ngũ trí thức, xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.

Theo vusta.vnCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM