Thừa Thiên Huế có 2 công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 (31/08/2016)

Ngày 29/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố và phát hành Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016. Dự lễ công bố có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Ông Trương Công Nam (đứng giữa), chủ nhiệm công trình “Nghiên cứu ứng dụng năng lượng xanh cho nhà máy xử lý nước”  nhận giải tại Lễ công bố.

Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 tuyển chọn và công bố 71 công trình sáng tạo khoa học, công nghệ từ 186 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương, các tỉnh, thành phố giới thiệu.

Các công trình sáng tạo được đưa vào Sách Vàng với các tiêu chí là các công trình, giải pháp sáng tạo KHCN trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong 2 năm 2014, 2015. Đây cũng là các công trình có giá trị KHCN hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống.

Trong dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 công trình đã vinh dự góp mặt trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016, gồm: Công trình “Nghiên cứu ứng dụng năng lượng xanh cho nhà máy xử lý nước” của nhóm tác giả: Trương Công Nam, Lê Văn Sơn – Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế và công trình “Khung kỹ thuật chính quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp tỉnh Thừa Thiên Huế” của nhóm tác giả đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế – HueCIT và Văn phòng UBND tỉnh.

Trước đó, công trình “Nghiên cứu ứng dụng năng lượng xanh cho nhà máy xử lý nước” đã đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015, giải nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2015; công trình “Khung kỹ thuật chính quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp tỉnh Thừa Thiên Huế” đã đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2015 và danh hiệu Sao Khuê 2016.

Được biết, kể từ năm 2016 trở đi, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nhằm công bố các công trình sáng tạo khoa học, công nghệ của các tác giả, nhóm tác giả do các bộ, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu. Số công trình được bỏ phiếu, tuyển chọn để giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo sẽ tương ứng với số năm kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Doãn Quan

 

Người cập nhật: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: