Thừa Thiên Huế: hơn 1,8 tỷ đồng đầu tư dự án Vệ sinh môi trường tại 10 xã trọng điểm về môi trường (18/09/2012)

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn thống nhất quy mô đầu tư dự án Vệ sinh môi trường tại 10 xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2013, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.815 triệu đồng.

10 xã được hưởng dự án gồm: Vinh Giang, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc), Phú An, Phú Mỹ, Phú Xuân (huyện Phú Vang), Phong Mỹ, Phong Hiền (huyện Phong Điền), Quảng Thái, Quảng Phú (huyện Quảng Điền), Thượng Nhật (huyện Nam Đông).

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện với quy mô đầu tư mua sắm khoảng 10 xuồng chứa rác bằng thép có dung tích 10m3/xuồng cho 8 xã: Vinh Giang, Vinh Mỹ, Phú An, Phú Mỹ, Phú Xuân, Phong Hiền, Quảng Thái, Quảng Phú và đầu tư mua sắm khoảng 75 xe thu gom rác bằng nhựa Composite có dung tích 660l/xe, khoảng 240 thùng rác bằng nhựa HDPE có dung tích 240lít/thùng.

Dự án nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, từng bước xây dựng mô hình về thu gom và xử lý rác thải cho các địa phương.

 

HG

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: