Thừa Thiên Huế xếp thứ 4 về chỉ số cải cách hành chính năm 2015 (18/08/2016)

Ngày 17/8, Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính 2015 (PAR INDEX 2015) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, về phía địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ 4 với 91,14 điểm; tăng 6,83 điểm (giá trị tăng đạt cao nhất trong top 10 tỉnh, thành xếp đầu), tăng 15 bậc so với năm 2014.

Nhìn lại trong 4 năm triển khai thực hiện xác định chỉ số CCHC từ năm 2012 đến năm 2015 thì chỉ số CCHC của tỉnh Thừa Thiên Huế năm sau luôn tăng so với trước. Năm 2014, chỉ số CCHC của Thừa Thiên Huế đạt 84,31 điểm, xếp vị thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7,59 điểm và tăng 22 bậc so với năm 2013. Năm 2013 đạt 76,72 điểm. Năm 2012 đạt 74,85 điểm. Trung bình chỉ số CCHC của tỉnh Thừa Thiên Huế qua 4 năm đạt 81,76 điểm.

Có được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo quyết liệt và quán triệt đến các ngành, địa phương quan điểm cải cách hành chính phải gắn với ứng dụng CNTT và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện tại các địa phương để chỉ ra những mặt tồn tại trong công tác CCHC nhằm kịp thời khắc phục; hỗ trợ tạo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác CCHC, nhất là ứng dụng CNTT; hiện đại hóa nền hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cũng có sự nỗ lực trên các lĩnh vực như cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Ý nghĩa quan trọng của xác định chỉ số CCHC năm 2015 không chỉ để so sánh giữa bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương với nhau về mức độ CCHC của năm đánh giá mà quan trọng hơn là cho thấy mức độ CCHC của các bộ, các tỉnh so với các năm trước và cả quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015). Bức tranh tổng thể này cho thấy những thay đổi của các bộ, các tỉnh trong công tác chỉ đạo đẩy mạnh CCHC của mình và những thay đổi trong kết quả triển khai trên các nội dung CCHC được ban hành tại Nghị quyết 30c/NQ-CP.

Theo thuathienhue.gov.vn
Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: