Tin mới
  • 23-07-2018
  • Đinh Văn Chung
  • HUSTA.org
Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện Giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã thực hiện được một số nội dung nổi bật.


 Tin hoạt động
Tư vấn, phản biện
  • 03-07-2018
  • Đinh Văn Chung
Đó là chủ đề hội thảo khoa học do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày…Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Tư vấn, phản biện
  • 02-07-2018
  • Đinh Văn Chung
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&G;ĐXH) là hoạt động mang tính xã hội, độc lập khách quan, là nhu cầu…