Tin thế giới
  • 24-11-2007
  • Husta.org
Hội Khoa học Lịch sử tỉnh (Hội) cũng gặp phải nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, về đội ngũ cán bộ, nhất…

Tin thế giới
  • 24-11-2007
  • Husta.org
Tiếp theo cuộc hội thảo khu vực đồng bằng sông Cửu long hồi đầu tháng ba vừa qua, sáng 25/3, tại thành phố Huế,…

Tin thế giới
  • 24-11-2007
  • Husta.org
Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2006 của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) hồi…


 


 

|<  1   2   313  14  15