Tin mới
 • 07-08-2020
 • Bùi Thắng
Phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu sụt lún đất

Bản chất của quá trình sụt đất xuất phát từ quá trình xói ngầm, thực ra là quá trình biến dạng thấm. Xói ngầm, cát chảy là những hình thức biến dạng thấm tiêu biểu xảy ra ở vùng “cửa thoát” nơi có dòng thấm đi ra khi gradient áp lực thấm vượt quá gradient áp lực thấm giới hạn của đất. Khi gradient dòng ngầm lớn vượt quá giá trị tới hạn của đất đá sẽ gây nên hiện tượng...

Công nghệ mới
 • 21-05-2018
 • Đinh Văn Chung
Sáng ngày 18/5/2018, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức họp báo công bố thông tin về ca ghép tim thứ 3 được thực...
Công nghệ mới
 • 13-06-2014
 • Nguyễn Doãn Quan
Công nghệ nanô là sự điều khiển có chủ ý lên vật chất ở mức độ nguyên tử để tạo nên những loại vật liệu,...
Công nghệ mới
 • 02-10-2012
 • Husta.org
Nhờ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhiều loại xũ khí được được chế tạo và đang thử nghiệm, mà cứ tưởng là...
Công nghệ mới
 • 10-09-2012
 • Husta.org
Nhờ có internet mà chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi một cách căn bản cách thức người ta phổ biến và sử dụng...
Công nghệ mới
 • 06-09-2012
 • Husta.org
Theo các nhà khoa học của Viện RAND , Hoa Kỳ, vào năm 2020, có 16 ứng dụng công nghệ cao có khả năng thương mại hoá một...