Tin mới
  • 2019-05-14 08:48:55
  • Đinh Văn Chung
  • HUSTA.org
Những vấn đề cần được nâng cao về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế

Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội. Điều này đã được xác định rõ trong các văn kiện của Đảng và các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như được quy...


 


Diễn đàn trí thức
Diễn đàn
  • 03/25/2019
  • Đinh Văn Chung
Sau thông tin trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh cho học sinh ăn thịt lợn “gạo”, nhiều phụ huynh ở đây ồ ạt...