Diễn đàn trí thức
 • 11-09-2018
 • Đinh Văn Chung
Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là một thủy vực lớn với chiều dài 68km, tổng diện tích mặt nước là 216km2, chiếm...
Diễn đàn trí thức
 • 06-09-2018
 • Đinh Văn Chung
Khai thác khoáng sản nói chung, khai thác đá xây dựng nói riêng là quá trình hoạt động của con người tác động trực...
Diễn đàn trí thức
 • 14-08-2018
 • Đinh Văn Chung
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khoáng sản kim loại như vàng, titan, chì kẽm …; có tiềm năng khá lớn, là những...
Diễn đàn trí thức
 • 13-08-2018
 • Đinh Văn Chung
Thực hiện Nghị quyết 27 của BCHTW Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp...
Diễn đàn trí thức
 • 17-07-2018
 • Đinh Văn Chung
Trong bối cảnh tinh thần khởi nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ, việc thúc đẩy các trí thức trẻ, nhất là học sinh, sinh...
Diễn đàn trí thức
 • 12-07-2018
 • Đinh Văn Chung
Trong hai ngày 10 và 11/7/2018, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh...
Diễn đàn trí thức
 • 21-06-2018
 • Đinh Văn Chung
Ngày 20/6/2018 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức...
Diễn đàn trí thức
 • 11-06-2018
 • Đinh Văn Chung
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là tổ chức chính trị xã hội được xác...
Diễn đàn trí thức
 • 05-06-2018
 • Đinh Văn Chung
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng gửi đến quý cơ quan, các nhà khoa học, cộng...
Diễn đàn trí thức
 • 24-05-2018
 • Đinh Văn Chung
Hàng năm, có hàng trăm đề tài, giải pháp tham gia dự thi Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ (Giải thưởng),...

 


 

|<  1   2   3, ... 9  10  11  >|