Diễn đàn trí thức
 • 23-05-2018
 • Đinh Văn Chung
TS. Phan Thanh Hải là một trong 17 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật...
Diễn đàn trí thức
 • 18-05-2018
 • Đinh Văn Chung
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp trong mỗi...
Diễn đàn trí thức
 • 17-05-2018
 • Đinh Văn Chung
Là một trong 17 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên...
Diễn đàn trí thức
 • 14-05-2018
 • Đinh Văn Chung
Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp...
Diễn đàn trí thức
 • 04-05-2018
 • Đinh Văn Chung
Thừa Thiên Huế được biết đến là một trung tâm giáo dục đào tạo lớn của khu vực miền Trung và cả nước, với...
Diễn đàn trí thức
 • 20-04-2018
 • Đinh Văn Chung
Mới đây, Bệnh viện (BV) Trung ương Huế được Bộ Y tế thẩm định đánh giá chất lượng BV có điểm khá tốt (4.03/5),...
Diễn đàn trí thức
 • 14-03-2018
 • Đinh Văn Chung
Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực...
Diễn đàn trí thức
 • 31-01-2018
 • Đinh Văn Chung
Câu lạc bộ (CLB) Sáng tạo trẻ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, với khẩu hiệu...
Diễn đàn trí thức
 • 17-11-2017
 • Hồ Thành
Trong giai đoạn hiện nay, khoa học và công nghệ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã...
Diễn đàn trí thức
 • 23-10-2017
 • Hồ Thành
Những năm qua, các phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống ở tỉnh...

 


 

|<  1   2   3, 4 ... 9  10  11  >|