Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII - năm 2014

  • Nguyễn Doãn Quan
  • 06-09-2012
  • 539 lượt đọc
Giải thưởng sáng tạo KHCN

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Quyết định số: 1156/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII - năm 2014

Dưới đây là quyết định của UBND tỉnh:
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM