Tin mới
  • 29-01-2021
  • Cẩm Lai
Triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV năm 2021, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV năm 2020.


 


Giải thưởng sáng tạo KHCN
Hoạt động sáng tạo
  • 13-08-2018
  • Husta.org
Tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2018, nhóm tác giả: Phạm Thu...


Hội thi sáng tạo kỹ thuật
Hoạt động sáng tạo
  • 04-12-2020
  • BTC Hội thi
Tác giả: Bs CKII, Ths Bs Trần Hoài Ân và Cộng sự: PGS Ts Lê Quang Thứu, Ths Bs Nguyễn Đức Dũng, Ths Bs Trương Tuấn Anh, Ths...


Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng
Hoạt động sáng tạo
  • 04-11-2020
  • BTC Cuộc thi
Đề tài đạt giải Nhất tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm...