Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 13-04-2018
 • Đinh Văn Chung
Ngày nay, tốc độ đô thị hóa ở các địa phương đang tăng một cách nhanh chóng. Nhu cầu lập quy hoach đô thị nhằm...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 10-04-2018
 • Đinh Văn Chung
Nhằm từng bước thực hiện quy hoạch và xây dựng chính quyền điện tử, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 02-04-2018
 • Đinh Văn Chung
Đây là giải pháp sáng tạo kỹ thuật của tác giả TS. Lê Đại Vương – Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và TS. Võ...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 20-03-2018
 • Đinh Văn Chung
Dưới tác động của biến đổi khí hậu, quá trình nhiễm phèn đang tăng nhanh cả về mức độ lẫn diện tích. Đây là...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 12-03-2018
 • Đinh Văn Chung
Chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục đã xác định ngành Giáo dục phải từng bước phát...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 22-02-2018
 • Husta.org
Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường hiểu biết, hội nhập khu vực, tiến tới xây dựng cộng đồng ASEAN, thời gian gần...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 08-02-2018
 • Đinh Văn Chung
Trong những năm vừa qua, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, công...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 06-02-2018
 • Đinh Văn Chung
Đây là giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiến Huế lần thứ VIII vừa qua, được đánh giá rất...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 02-02-2018
 • Đinh Văn Chung
Lần đầu tiên, quy trình lồng ghép nguy cơ trượt lở đất được đưa vào phương án sử dụng đất đã được nhóm...
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
 • 25-01-2018
 • Đinh Văn Chung
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chi phối toàn bộ đời sống xã hội, trong đó công nghệ số hóa...

 


 

|<  1  2  3  4  5  >|