Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII

  • Husta.org
  • 26-06-2017
  • 539 lượt đọc
Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Trong tháng 6/2017, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ quan thường trực của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật) đã phối hợp với Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII (năm 2017)

Tổ chức tuyên truyền, vận động về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VIII, năm 2017

tại Trường Đại học Nông lâm Huế.

Tổ chức tuyên truyền, vận động về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VIII, năm 2017

tại Trường Đại học Sư phạm Huế

Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch này nắm bắt tình hình triển khai Hội thi tại các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, thể lệ hội thi đến với tất cả tổ chức cá nhân đang làm việc và sinh sống tại Thừa Thiên Huể.

Theo GS.TS. Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật, Trưởng Ban tổ chức hội thi, ngoài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong tỉnh, các cơ quan phối hợp tổ chức hội thi đẩy mạnh tuyên truyền trong cơ quan đơn vị, phương tiện thông tin nội bộ, Ban tổ chức hội thi cũng đẩy mạnh vận động, đôn đốc tổ chức, cá nhân, các ngành, các cấp trong tỉnh tham gia hội thi.

Đối tượng tham gia hội thi là tất cả các cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có quyền tham dự hội. Đề tài, giải pháp dự thi tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

Thời gian nhận sản phẩm, giải pháp dự thi đến hết ngày 31/7/2017, tại Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

Doãn Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM