Nghiên cứu xây dựng bảo tàng số hiện vật di sản Huế

  • Đinh Văn Chung
  • 25-01-2018
  • 523 lượt đọc
Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chi phối toàn bộ đời sống xã hội, trong đó công nghệ số hóa 3D có vai trò quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ này vào lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng và quảng bá di tích sẽ tạo ra những hiệu quả kinh tế xã hội vượt trội. Ngày nay, các bảo tàng lớn đều xây dựng dữ liệu số hóa nhằm tối ưu quản lý, chia sẻ cho khách tham quan và các nhà nghiên cứu. Kỹ thuật 3D không chỉ thể hiện dữ liệu cho nhà nghiên cứu, quản lý kỹ thuật mà còn giúp cho du khách tiếp nhận được thông tin trực quan nhất khi không có điều kiện trực tiếp tương tác với di tích.

Đề tài đạt giải Nhì Hội thị Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017

Tuy nhiên, hầu hết các giải pháp kỹ thuật hiện nay chỉ ở cấp độ ngôn ngữ lập trình hoặc nền tảng cơ sở dữ liệu, dựa trên đó các nhà phát triển phát huy sáng tạo sản phẩm phù hợp với mục đích của mình. Trước yêu cầu của thực tiễn, Nguyễn Quang Huy và các đồng tác giả Trần Minh Phong, Huỳnh Thị Anh Vân thuộc Câu Lạc Bộ Sáng Tạo Trẻ Huế thực hiện đề tài: “ Nghiên cứu xây dựng bảo tàng số hiện vật di sản Huế”.

Các nội dung chính của đề tài gồm:

- Phương pháp lấy dữ liệu: Dựa trên thế mạnh của Sketchfab và nền chia sẻ Google Maps, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình chia sẻ dữ liệu 3D hiện trạng di tích để nghiên cứu bảo tồn: quản lý, chia sẻ, bảo mật và trình bày dữ liệu 3D chi tiết hiện trạng di tích (có xác định vị trí địa lý) trên nền online.

- Quản lý dữ liệu: Hình thức dữ liệu được chia thành 2 nhóm chính: lưu trữ nội bộ (cloud/đám mây) và online. Giải pháp quản lý dựa trên quy trình của bảo tàng và quy chế chia sẻ của Trung tâm Bảo tồn Di tích. Dự kiến chia thành 3 cấp mức độ thông tin chi tiết của dữ liệu: cấp 1 chỉ dành cho nội bộ; cấp 2 dành cho đơn vị khai thác dữ liệu có nguồn thu nhằm quảng bá văn hóa, du lịch địa phương (ưu tiên cho các đơn vị tham gia dự án); cấp 3 chia sẻ cộng đồng của bảo tàng hoặc đơn vị khai thác (người dùng có thể bổ sung thông tin, tuy nhiên thông tin này chỉ mang tính cộng đồng).

- Chia sẻ dữ liệu: Dựa trên đề xuất phân cấp sử dụng và hình thức lưu trữ dữ liệu, đối với thông tin cấp 1 sẽ do bảo tàng quyết định; đối với thông tin cấp 2, dựa trên hợp đồng khai thác bảo tàng và chịu trách nhiệm về nguồn thông tin; đối với thông tin cấp 3, thông tin phổ thông chủ yếu sử dụng để chia sẻ online.

Đây là đề tài lần đầu tiên được nghiên cứu ứng dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực bảo tàng. Đề tài được đánh giá cao tính sáng tạo trong việc tích hợp nền tảng Sketchfab và Google Maps API để giải quyết vấn đề diễn giải thông tin 3D hiện vật và vị trí địa lý giúp cung cấp thông tin trực quan hơn cho người xem. Đề tài lựa chọn giải pháp Photogrametry là chủ đạo (45%) và sử dụng ưu điểm của giải pháp scanner và VR360 nên vẫn tạo được hiệu ứng tối ưu, giảm được chi phí đầu tư duy trì trạm server khi sử dụng nền tảng Sketchfab VR. Việc quản lý hiện vật sẽ được hệ thống diễn giải phong phú hơn, góp phần quảng bá cho di sản thông qua online cùng doanh nghiệp địa phương. Các nhà nghiên cứu sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin mẫu vật và tương tác 3 chiều, giảm thiểu chi phí đi lại thực tế nếu mức độ chi tiết đáp ứng. Đề tài thể hiện sự đồng bộ hóa dữ liệu dễ dàng hơn trong quản lý và trưng bày, dễ dàng tích hợp với trang web hay ứng dụng trên thiết bị cầm tay. Nền tảng cơ sở dữ liệu có thể chia sẻ phát triển cho công nghiệp in 3D hay tạo mẫu phát triển nghề truyền thống. Đề tài góp phần quan trọng việc quảng bá và giáo dục di san đến du khách và cộng đồng. Đề tài đã được ứng dụng tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Thành cổ Quảng Trị, Trường Quốc học Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Huế và có khả năng ứng dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

Trần Giải
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM