Quyết định thành lập BTC Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VII, năm 2015

  • Nguyễn Doãn Quan
  • 02-04-2015
  • 561 lượt đọc
Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Ngày 11 tháng 3 năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2015.

Dưới đây là quyết định của UBND tỉnh:
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM