Tin mới
 • 05-02-2021
 • Bùi Thắng
Đặc điểm về tài nguyên thiên nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên bậc nhất cả nước, đặc biệt là tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển và ven biển, tài nguyên du lịch và tài nguyên khoáng sản.

Kết quả nghiên cứu
 • 31-12-2020
 • Bùi Thắng
Trên thế giới, việc nghiên cứu xói lở và chỉnh trị sông (erosion and river engineering) phát triển như thế nào trong suốt...
Kết quả nghiên cứu
 • 11-12-2020
 • Bùi Thắng
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các loại khoáng sản rất đa dạng và phong phú đặc biệt là khoáng sản Kaolin.
Kết quả nghiên cứu
 • 01-12-2020
 • Bùi Thắng
Đá ốp lát là loại vật liệu dùng để ốp lát bảo vệ và trang trí cho các công trình khi hoàn thiện. Đây là loại vật...
Kết quả nghiên cứu
 • 20-11-2020
 • Bùi Thắng
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các loại khoáng sản rất đa dạng và phong phú đặc biệt là đá Ốp lát và khoáng...
Kết quả nghiên cứu
 • 11-11-2020
 • Bùi Thắng
Bản chất của quá trình sụt đất xuất phát từ quá trình xói ngầm, thực ra là quá trình biến dạng thấm. Xói ngầm,...
Kết quả nghiên cứu
 • 30-10-2020
 • Bùi Thắng
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các loại khoáng chất công nghiệp rất đa dạng và phong phú, như: Pyrit, than bùn và...
Kết quả nghiên cứu
 • 12-10-2020
 • Bùi Thắng
Tài nguyên nước khoáng và nước nóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tương đối phong phú và có thể sử dụng để...
Kết quả nghiên cứu
 • 25-09-2020
 • Bùi Thắng
Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Thừa Thiên Huế được xác định gồm: đá xây dựng có...
Kết quả nghiên cứu
 • 13-09-2020
 • Trần Đình Bình
Nhiều ca mắc trong cộng đồng hay khu khám bệnh của bệnh viện chưa được sàng lọc đầy đủ, nhiều ca xét nghiệm...
Kết quả nghiên cứu
 • 11-09-2020
 • Bùi Thắng
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các loại khoáng sản rất đa dạng và phong phú đặc biệt là khoáng sản về nhiên...

 


 

1   2   3 ... 13  14  15  >|