Tin mới
 • 14-05-2021
 • Bùi Thắng
Tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường hệ sinh thái

Như chúng ta đã biết, sự tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, hệ sinh thái gồm các hình thức như: sóng biển, nước dâng và xâm nhập mặn …

Kết quả nghiên cứu
 • 05-05-2021
 • Bùi Thắng
Đa dạng sinh học (ĐDSH) và Biến đổi khí hậu (BĐKH) có sự tương tác lẫn nhau, phản ứng của ĐDSH với BĐKH ngày càng...
Kết quả nghiên cứu
 • 16-04-2021
 • Bùi Thắng
Thừa Thiên Huế có một số loại khoáng sản nằm rải rác khắp trên địa bàn tỉnh như: Đá vôi, đá granít, Kaolin......
Kết quả nghiên cứu
 • 31-03-2021
 • Bùi Thắng
Trước tình trạng thiếu nguồn vật liệu xây dựng ở cả nước cũng như ở tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy hạn chế...
Kết quả nghiên cứu
 • 05-02-2021
 • Bùi Thắng
Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên bậc nhất cả nước, đặc biệt là tài nguyên...
Kết quả nghiên cứu
 • 31-12-2020
 • Bùi Thắng
Trên thế giới, việc nghiên cứu xói lở và chỉnh trị sông (erosion and river engineering) phát triển như thế nào trong suốt...
Kết quả nghiên cứu
 • 11-12-2020
 • Bùi Thắng
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các loại khoáng sản rất đa dạng và phong phú đặc biệt là khoáng sản Kaolin.
Kết quả nghiên cứu
 • 01-12-2020
 • Bùi Thắng
Đá ốp lát là loại vật liệu dùng để ốp lát bảo vệ và trang trí cho các công trình khi hoàn thiện. Đây là loại vật...
Kết quả nghiên cứu
 • 20-11-2020
 • Bùi Thắng
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các loại khoáng sản rất đa dạng và phong phú đặc biệt là đá Ốp lát và khoáng...
Kết quả nghiên cứu
 • 11-11-2020
 • Bùi Thắng
Bản chất của quá trình sụt đất xuất phát từ quá trình xói ngầm, thực ra là quá trình biến dạng thấm. Xói ngầm,...
Kết quả nghiên cứu
 • 30-10-2020
 • Bùi Thắng
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các loại khoáng chất công nghiệp rất đa dạng và phong phú, như: Pyrit, than bùn và...

 


 

1   2   3 ... 14  15  16  >|