Tin mới
 • 2019-09-19 08:33:24
 • Đinh Văn Chung
 • HUSTA.org
Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Như chúng ta đã biết hầu hết các con sông của tỉnh Thừa Thiên Huế đều hoà vào gần 22.000 ha mặt nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, rồi mới chảy ra biển. Đặc điểm đó tạo cho khu vực đầm phá có tính chất của một hệ sinh thái đặc biệt, có giá trị nhiều mặt và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Các giá trị của đầm phá đã được thừa...

Kết quả nghiên cứu
 • 09/12/2019
 • Đinh Văn Chung
Từ lagun nói chung (lagoon, lagune, laguna ...) có nguồn gốc từ chữ Latin - lacuna, được sử dụng rất rộng rãi chỉ những...
Kết quả nghiên cứu
 • 08/28/2019
 • Đinh Văn Chung
Để khắc phục hoặc hạn chế tác hại của quá trình xói lở, cần nghiên cứu đề xuất, lựa chọn và triển khai các...
Kết quả nghiên cứu
 • 08/22/2019
 • Đinh Văn Chung
Xác định những nguyên nhân gây xói lở có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nghiên cứu xói lở. Những nguyên nhân tiềm...
Kết quả nghiên cứu
 • 07/10/2019
 • Đinh Văn Chung
Các hoạt động kinh tế, xây dựng công trình rất đa dạng với mục đích chủ yếu là phục vụ đời sống của con...
Kết quả nghiên cứu
 • 07/02/2019
 • Đinh Văn Chung
Tình hình nghiên cứu về hệ đầm phá bao gồm hai giai đoạn, đó là giai đoạn trước năm 1975 và giai đoạn sau năm 1975.
Kết quả nghiên cứu
 • 06/24/2019
 • Đinh Văn Chung
Các thành tạo magma xâm nhập lộ ra trên lãnh thổ Thừa Thiên Huế có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi.
Kết quả nghiên cứu
 • 06/11/2019
 • Đinh Văn Chung
Về thổ nhưỡng, đất đai ở khu vực sông Hương phân bố trên địa hình phức tạp với nhiều loại đá mẹ khác nhau....
Kết quả nghiên cứu
 • 06/05/2019
 • Đinh Văn Chung
Xác định những nguyên nhân gây tổn thương môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nghiên cứu môi trường....
Kết quả nghiên cứu
 • 06/03/2019
 • Đinh Văn Chung
Tiềm năng đá xây dựng ở Thừa Thiên Huế là rất lớn. Tuy nhiên, để sử dụng hợp lý tài nguyên, cần nâng cao hiệu...
Kết quả nghiên cứu
 • 06/03/2019
 • Đinh Văn Chung
Nhiệm vụ nghiên cứu tổn thương môi trường cho mỗi vùng lãnh thổ đều đòi hỏi sản phẩm cuối cùng là bản đồ...

 


 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >|