Tin mới
 • 21-02-2020
 • TS. Bùi Thắng
Nguyên nhân và cơ chế gây ra hiện tượng sụt lún đất ở huyện Nam Đông

Trong các công trình nghiên cứu về tai biến sụt lún đất đều nhận định hiện tượng sụt lún đất xảy ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau: hoạt động của đứt gãy kiến tạo, đặc điểm địa chất - thạch học, nền đất yếu, hang hốc karst, tầng chứa nước dưới đất, lượng mưa lớn hoặc khô hạn.

Kết quả nghiên cứu
 • 12-02-2020
 • TS. Bùi Thắng
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của khoa học và công nghệ, coi đây là quốc sách hàng đầu, là...
Kết quả nghiên cứu
 • 20-01-2020
 • TS. Bùi Thắng
Hướng tới việc phát triển bền vững đòi hỏi phải sử dụng hợp lý tài nguyên, sử dụng tài nguyên lâu bền sao cho...
Kết quả nghiên cứu
 • 17-01-2020
 • Đỗ Xuân Phú
Sơn truyền thống trên trang trí di tích thời Nguyễn là những đồ sơn có giá trị thẩm mỹ độc đáo. Trải qua hơn một...
Kết quả nghiên cứu
 • 10-01-2020
 • TS. Bùi Thắng
Đầm phá Tam Giang - Cầu hai nằm ở ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi chịu tác động của các yếu tố tự nhiên và...
Kết quả nghiên cứu
 • 06-01-2020
 • TS. Bùi Thắng
Nhiệm vụ nghiên cứu ô nhiễm cho mỗi vùng lãnh thổ đều đòi hỏi sản phẩm cuối cùng là bản đồ phân vùng cảnh báo...
Kết quả nghiên cứu
 • 19-09-2019
 • Đinh Văn Chung
Như chúng ta đã biết hầu hết các con sông của tỉnh Thừa Thiên Huế đều hoà vào gần 22.000 ha mặt nước đầm phá Tam...
Kết quả nghiên cứu
 • 12-09-2019
 • Đinh Văn Chung
Từ lagun nói chung (lagoon, lagune, laguna ...) có nguồn gốc từ chữ Latin - lacuna, được sử dụng rất rộng rãi chỉ những...
Kết quả nghiên cứu
 • 28-08-2019
 • Đinh Văn Chung
Để khắc phục hoặc hạn chế tác hại của quá trình xói lở, cần nghiên cứu đề xuất, lựa chọn và triển khai các...
Kết quả nghiên cứu
 • 22-08-2019
 • Đinh Văn Chung
Xác định những nguyên nhân gây xói lở có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nghiên cứu xói lở. Những nguyên nhân tiềm...

 


 

1   2   3 ... 9  10  11  >|