Tin mới
 • 02-06-2020
 • Bùi Thắng
Đặc điểm Địa chất thủy văn khu vực Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Đặc điểm Địa chất thủy văn (ĐCTV) của một lãnh thổ được phản ánh bởi sự phân bố của nước dưới đất theo diện cũng như theo chiều sâu; chất lượng, trữ lượng và động thái của nước dưới đất; miền cung cấp, miền thoát và quá trình vận động của nước dưới đất.

Kết quả nghiên cứu
 • 28-05-2020
 • Bùi Thắng
Trong phạm vi khu vực Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài việc xuất lộ các thành tạo trầm tích lục nguyên hệ tầng...
Kết quả nghiên cứu
 • 22-05-2020
 • Bùi Thắng
Tình hình nghiên cứu địa chất về hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trãi qua hai giai đoạn là giai đoạn trước năm 1975 và...
Kết quả nghiên cứu
 • 19-05-2020
 • Bùi Thắng
Theo kết quả nghiên cứu, cho thấy đặc điểm điều kiện tự nhiên về khí hậu - thủy văn của khu vực huyện Nam Đông,...
Kết quả nghiên cứu
 • 15-05-2020
 • Bùi Thắng
Trong phạm vi khu vực Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế xuất lộ các thành tạo trầm tích lục nguyên hệ tầng Long Đại...
Kết quả nghiên cứu
 • 12-05-2020
 • TS. Bùi Thắng
Lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích đất tự nhiên khoảng 500.920 ha, có địa hình rất phức tạp. Toàn bộ lãnh...
Kết quả nghiên cứu
 • 04-05-2020
 • Bùi Thắng
Đá ốp lát tự nhiên khi mới khai thác ở dạng hình hộp chữ nhật, sau khi chế tác mới được xẻ thành tấm và gia công...
Kết quả nghiên cứu
 • 28-04-2020
 • Bùi Thắng
Tai biến địa chất là các hiện tượng tự nhiên tham gia tích cực vào quá trình biến đổi địa hình bề mặt thạch...
Kết quả nghiên cứu
 • 24-04-2020
 • TS. Bùi Thắng
Đá ốp lát là loại vật liệu dùng để ốp lát bảo vệ và trang trí cho các công trình khi hoàn thiện. Đây là loại vật...
Kết quả nghiên cứu
 • 24-04-2020
 • TS. Đỗ Xuân Phú
Sơn truyền thống trên trang trí di tích của thời Nguyễn (1802-1945), là những đồ sơn có giá trị thẩm mỹ độc đáo,...
Kết quả nghiên cứu
 • 16-04-2020
 • Bùi Thắng
Trên diện tích khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế xuất lộ chủ yếu các thành tạo magma của các phức hệ...

 


 

1   2   3 ... 11  12  13  >|