Kết quả nghiên cứu
 • 26-06-2020
 • Bùi Thắng
Trong công tác khoan nổ mìn phá đá cần lựa chọn các phương pháp, sơ đồ nổ mìn tiến tiến, các thông số nổ mìn hợp...
Kết quả nghiên cứu
 • 16-06-2020
 • Bùi Thắng
Nước dưới đất hay đôi khi còn được gọi là nước ngầm, là thuật ngữ chỉ loại nước nằm bên dưới bề mặt...
Kết quả nghiên cứu
 • 12-06-2020
 • Vỹ Khang
Đây là đề tài cấp tỉnh do ThS. Huỳnh Thị Tâm Thúy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm chủ nhiệm. Sau đây...
Kết quả nghiên cứu
 • 11-06-2020
 • Bùi Thắng
Trầm tích và môi trường nước ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố, trong đó...
Kết quả nghiên cứu
 • 02-06-2020
 • Bùi Thắng
Đặc điểm Địa chất thủy văn (ĐCTV) của một lãnh thổ được phản ánh bởi sự phân bố của nước dưới đất theo...
Kết quả nghiên cứu
 • 28-05-2020
 • Bùi Thắng
Trong phạm vi khu vực Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài việc xuất lộ các thành tạo trầm tích lục nguyên hệ tầng...
Kết quả nghiên cứu
 • 22-05-2020
 • Bùi Thắng
Tình hình nghiên cứu địa chất về hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trãi qua hai giai đoạn là giai đoạn trước năm 1975 và...
Kết quả nghiên cứu
 • 19-05-2020
 • Bùi Thắng
Theo kết quả nghiên cứu, cho thấy đặc điểm điều kiện tự nhiên về khí hậu - thủy văn của khu vực huyện Nam Đông,...
Kết quả nghiên cứu
 • 15-05-2020
 • Bùi Thắng
Trong phạm vi khu vực Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế xuất lộ các thành tạo trầm tích lục nguyên hệ tầng Long Đại...
Kết quả nghiên cứu
 • 12-05-2020
 • TS. Bùi Thắng
Lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích đất tự nhiên khoảng 500.920 ha, có địa hình rất phức tạp. Toàn bộ lãnh...

 


 

|<  1   2   3, ... 12  13  14  >|