Kết quả nghiên cứu
 • 03-06-2019
 • Đinh Văn Chung
Tiềm năng đá xây dựng ở Thừa Thiên Huế là rất lớn. Tuy nhiên, để sử dụng hợp lý tài nguyên, cần nâng cao hiệu...
Kết quả nghiên cứu
 • 03-06-2019
 • Đinh Văn Chung
Nhiệm vụ nghiên cứu tổn thương môi trường cho mỗi vùng lãnh thổ đều đòi hỏi sản phẩm cuối cùng là bản đồ...
Kết quả nghiên cứu
 • 31-05-2019
 • Đinh Văn Chung
Như chúng ta đã biết, cùng với những lợi ích mà dòng sông đem lại, hoạt động của dòng sông cũng thường phá hoại...
Kết quả nghiên cứu
 • 27-05-2019
 • Đinh Văn Chung
Chúng ta biết rằng, rất nhiều yếu tố tác động lên môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản và gây ra nguy cơ tổn...
Kết quả nghiên cứu
 • 07-04-2019
 • Đinh Văn Chung
Theo nghiên cứu cho thấy, các thành tạo địa chất khu vực Huế trước Kainozoi có bề dày đạt tới 5.000 đến 7.300 mét...
Kết quả nghiên cứu
 • 28-03-2019
 • Đinh Văn Chung
Ngày nay, nhiều người bị áp lực về mặt tinh thần, thể chất nên nhu cầu về massage trị liệu và chăm sóc sức khỏe...
Kết quả nghiên cứu
 • 13-12-2018
 • Đinh Văn Chung
Hiện trạng khai thác khoáng sản, đặc biệt là quá trình khai thác đá xây dựng ở Thừa Thiên Huế đã phần nào ảnh...
Kết quả nghiên cứu
 • 29-11-2018
 • Đinh Văn Chung
Nhóm đã xây dựng và phát triển hệ thống báo cháy sử dụng công nghệ Internet of Things để điều kiển và giám sát,...
Kết quả nghiên cứu
 • 13-11-2018
 • Đinh Văn Chung
Theo nhiều nghiên cứu, tình trạng nhiễm khuẩn trong các bệnh viện đã và đang gây ra nhiều phiền phức cho bệnh viện và...
Kết quả nghiên cứu
 • 06-11-2018
 • Đinh Văn Chung
Trầm tích tầng mặt vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế chủ yếu là bùn sét, bùn cát, cát bột, cát...

 


 

|<  1   2   3, 4 ... 10  11  12  >|