Tin mới
 • 14-05-2021
 • Bùi Thắng
Tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường hệ sinh thái

Như chúng ta đã biết, sự tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, hệ sinh thái gồm các hình thức như: sóng biển, nước dâng và xâm nhập mặn …


 


Tin khoa học công nghệ
Khoa học & công nghệ
 • 19-03-2021
 • TS. Nguyễn Đính
Kể từ năm 1993, Liên hiệp quốc (LHQ) đã ra nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và lựa chọn...


Kết quả nghiên cứu
Khoa học & công nghệ
 • 05-05-2021
 • Bùi Thắng
Đa dạng sinh học (ĐDSH) và Biến đổi khí hậu (BĐKH) có sự tương tác lẫn nhau, phản ứng của ĐDSH với BĐKH ngày càng...


Công nghệ mới
Khoa học & công nghệ
 • 07-08-2020
 • Bùi Thắng
Bản chất của quá trình sụt đất xuất phát từ quá trình xói ngầm, thực ra là quá trình biến dạng thấm. Xói ngầm,...


Tấm gương KHCN
Khoa học & công nghệ
 • 31-05-2019
 • Đinh Văn Chung
Với mong muốn xử lý rác thải nhựa giúp bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm gạch không nung đảm bảo chất...


Sở hữu trí tuệ
Khoa học & công nghệ
 • 07-09-2020
 • Lê Thị Lan
Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ đang thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các quốc...