Tin mới
 • 03-07-2020
 • Bùi Thắng
Các tác động trong khai thác mỏ đá xây dựng đến môi trường

Như chúng ta đã biết, trong quá trình khai thác mỏ thì các tác động của hoạt động khai thác mỏ gồm các yếu tố như: bụi, khí thải, chất thải rắn, công nghệ chế biến, môi trường đất.


 


Tin khoa học công nghệ
Khoa học & công nghệ
 • 19-06-2020
 • Võ Minh
Đó là mong muốn và đề xuất của lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm Huế với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tại...


Kết quả nghiên cứu
Khoa học & công nghệ
 • 26-06-2020
 • Bùi Thắng
Trong công tác khoan nổ mìn phá đá cần lựa chọn các phương pháp, sơ đồ nổ mìn tiến tiến, các thông số nổ mìn hợp...


Công nghệ mới
Khoa học & công nghệ
 • 21-05-2018
 • Đinh Văn Chung
Sáng ngày 18/5/2018, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức họp báo công bố thông tin về ca ghép tim thứ 3 được thực...


Tấm gương KHCN
Khoa học & công nghệ
 • 31-05-2019
 • Đinh Văn Chung
Với mong muốn xử lý rác thải nhựa giúp bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm gạch không nung đảm bảo chất...


Sở hữu trí tuệ
Khoa học & công nghệ
 • 13-10-2017
 • Hồ Thành
Bất cứ khi nào một sản phẩm mới vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối...