Tin mới
 • 05-02-2021
 • Bùi Thắng
Đặc điểm về tài nguyên thiên nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên bậc nhất cả nước, đặc biệt là tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển và ven biển, tài nguyên du lịch và tài nguyên khoáng sản.


 


Tin khoa học công nghệ
Khoa học & công nghệ
 • 08-12-2020
 • Cẩm Lai
Sáng ngày 08/12/2020 tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo “Giới...


Kết quả nghiên cứu
Khoa học & công nghệ
 • 31-12-2020
 • Bùi Thắng
Trên thế giới, việc nghiên cứu xói lở và chỉnh trị sông (erosion and river engineering) phát triển như thế nào trong suốt...


Công nghệ mới
Khoa học & công nghệ
 • 07-08-2020
 • Bùi Thắng
Bản chất của quá trình sụt đất xuất phát từ quá trình xói ngầm, thực ra là quá trình biến dạng thấm. Xói ngầm,...


Tấm gương KHCN
Khoa học & công nghệ
 • 31-05-2019
 • Đinh Văn Chung
Với mong muốn xử lý rác thải nhựa giúp bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm gạch không nung đảm bảo chất...


Sở hữu trí tuệ
Khoa học & công nghệ
 • 07-09-2020
 • Lê Thị Lan
Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ đang thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các quốc...