Tin mới
 • 20-01-2020
 • TS. Bùi Thắng
Một số giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Hướng tới việc phát triển bền vững đòi hỏi phải sử dụng hợp lý tài nguyên, sử dụng tài nguyên lâu bền sao cho hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất mà không phương hại tới môi trường.


 


Tin khoa học công nghệ
Khoa học & công nghệ
 • 28-08-2019
 • Đinh Văn Chung
Việc ghép tim đã trở thành kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mới đây, bệnh viện này thực hiện...


Kết quả nghiên cứu
Khoa học & công nghệ
 • 17-01-2020
 • Đỗ Xuân Phú
Sơn truyền thống trên trang trí di tích thời Nguyễn là những đồ sơn có giá trị thẩm mỹ độc đáo. Trải qua hơn một...


Công nghệ mới
Khoa học & công nghệ
 • 21-05-2018
 • Đinh Văn Chung
Sáng ngày 18/5/2018, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức họp báo công bố thông tin về ca ghép tim thứ 3 được thực...


Tấm gương KHCN
Khoa học & công nghệ
 • 31-05-2019
 • Đinh Văn Chung
Với mong muốn xử lý rác thải nhựa giúp bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm gạch không nung đảm bảo chất...


Sở hữu trí tuệ
Khoa học & công nghệ
 • 13-10-2017
 • Hồ Thành
Bất cứ khi nào một sản phẩm mới vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối...