Tin mới
  • 24-06-2020
  • Trần Minh Phong
Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ: Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo Khoa học Kỹ thuật trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng

Hiện nay, một trong những đổi mới của giáo dục và đào tạo là hướng tới các hoạt động sáng khoa học kỹ thuật, với hoạt động này học sinh có thể tập làm nghiên cứu khoa học, tập làm kỹ thuật để tạo ra sản phẩm bằng những kiến thức mà mình có được.


 


Kinh tế
Kinh tế - Xã hội
  • 05-07-2019
  • Đinh Văn Chung
Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam” hỗ trợ...


Xã hội
Kinh tế - Xã hội
  • 09-06-2020
  • Song Minh
Vấn đề xây dựng thương hiệu nói chung và đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa địa phương là rất cần thiết để bảo vệ...