Tin mới
  • 21-01-2021
  • Nhật Minh
Một sự lan tỏa văn hóa

Thần kinh nhị thập cảnh là 20 cảnh đẹp nổi tiếng của kinh đô Huế xưa, được vị hoàng đế thứ ba của triều Nguyễn- vua Thiệu Trị bình chọn và đã làm 20 bài thơ đề vịnh. Không chỉ thế, hoàng đế Thiệu Trị còn sai Nội Các vẽ 20 bức tranh minh họa cho 20 cảnh trên, khắc in trên tranh mộc bản và sau còn cho vẽ trên tranh gương (tranh kính), khắc trên bảng đồng để treo trong các cung điện...


 


Kinh tế
Kinh tế - Xã hội
  • 05-07-2019
  • Đinh Văn Chung
Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam” hỗ trợ...


Xã hội
Kinh tế - Xã hội
  • 17-01-2021
  • Thanh Tâm
Từ ngày 3-17/12/2020, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) đã tổ chức các buổi tọa đàm tại 06 trường học...