Tin mới
  • 13-10-2021
  • TS Phan Thanh Hải
Vài suy nghĩ về vị thế của Chùa Thiên Mụ đối với Huế và việc trùng tu ngôi cổ tự này

      Nhìn lại lịch sử tồn tại suốt 420 năm với bao nhiêu thăng trầm của chùa Thiên Mụ (tính từ mốc Tiên chúa Nguyễn Hoàng cho trùng kiến lại chùa, năm 1601 đến nay, năm 2021), chúng ta có thể khẳng định, trong suốt thời quân chủ, vị thế chính trị cùng sự hưng phát của ngôi chùa này luôn luôn gắn liền với dòng họ Nguyễn. Đây chính là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng quyết...


 


Kinh tế
Kinh tế - Xã hội
  • 05-07-2019
  • Đinh Văn Chung
Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam” hỗ trợ...


Xã hội
Kinh tế - Xã hội
  • 12-08-2021
  • TS Phan Thanh Hải
Ngày 6/8/2021 vừa qua, ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số Sở, ngành đã có buổi làm việc với Thành ủy...