Tin mới
  • 30-03-2021
  • Khánh Phong
Đọc sách "Địa chí Thừa Thiên Huế"

Như chúng ta đã biết, địa chí là loại sách quan trọng của nước ta, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, các triều đại phong kiến đã quan tâm chủ trương đốc thúc biên soạn sách địa chí như Dư địa chí (Nguyễn Trãi), Ô Châu cận lục (Dương Văn An), Phủ biên tạp lục (Lê Quý Đôn), Hoàng Việt địa dư, Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (Lê Quang Định), Việt sử địa dư (Phan Đình Phùng),...


 


Kinh tế
Kinh tế - Xã hội
  • 05-07-2019
  • Đinh Văn Chung
Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam” hỗ trợ...


Xã hội
Kinh tế - Xã hội
  • 26-03-2021
  • Theo baothuathienhue.vn
Dù tuổi cao, sức yếu nhưng gợi nhớ đến thời khắc tháng 3 lịch sử, ký ức về những ngày quê hương Thừa Thiên Huế...