Tin mới
 • 09-07-2020
 • Cẩm Lai
141 đề tài tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2020 (Cuộc thi), ngày 07/7/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiến hành họp để nghe báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động và triển khai kế hoạch triển lãm, chấm thi các đề tài tham gia dự thi.

Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 12-05-2020
 • Cẩm Lai
Trước tình hình khó khăn và phức tạp của dịch Covid - 19, Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế đã vận động các hội...
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 11-05-2020
 • Cẩm Lai
Sáng ngày 08/5, tại Văn phòng Liên hiệp hội đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp hội định kỳ quý I/2020....
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 07-05-2020
 • Bùi Thắng
Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) lần thứ III, nhiệm...
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 07-05-2020
 • Vũ Thanh Hiền
Qua thời gian một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc, ngày 6 tháng 5 năm 2020, Đại hội Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa...
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 27-04-2020
 • Bùi Thắng
Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội...
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 01-04-2020
 • Liên hiệp Hội
Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2020 điều chỉnh thời...
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 20-03-2020
 • Liên hiệp Hội
  Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên...
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 10-12-2019
 • Đặng Phước Cẩm Lai
Sáng ngày 10/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng...
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 12-09-2019
 • Đinh Văn Chung
Sáng ngày 10/9, Hội cựu giáo chức tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm...
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế
 • 28-08-2019
 • Đinh Văn Chung
Vừa qua, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội thi) tiến hành họp xét giải Hội thi lần...

 


 

1   2   3 ... 41  42  43  >|