Cơ quan Liên Hiệp Hội tham gia hội nghị giao ban toàn quốc do Liên Hiệp Hội Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến

  • Cẩm Lai
  • 15-11-2021
  • 233 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 15/11 tại văn phòng Liên hiệp hội, Thường trực Liên hiệp hội và đại diện các phòng ban của cơ quan Liên hiệp hội đã tham gia hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.

      Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam đã khẳng định: Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam từ một đoàn thể quần chúng cấp trung ương, với 15 hội thành viên, đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị - xã hội hoạt động rộng khắp cả nước, gồm 63 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 90 hội ngành toàn quốc, hơn 600 tổ chức KH&CN trực thuộc, và với 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu là trí thức, bằng 32,5% trí thức cả nước.

     Hội nghị lần này tập trung thảo luận và giải quyết các nội dung: Đánh giá các phương thức hoạt động trong giai đoạn 2015-202 và Đề xuất đổi mới phương thức hoạt động trong thời gian tới thông qua các dự thảo kế hoạch được trình bày tại hội nghị.

     Các đại biểu tham dự đã nghe các đại biểu đến từ Liên hiệp hội tỉnh, thành phố có ý kiến xung quanh chủ đề cả hội nghị lần này gồm: Vai trò, vị thế của tổ chức Liên hiệp hội tại địa phương; Cơ chế, chính sách hoạt động và hướng phát triển trong thời gian tới như thế nào để phát huy được vai trò của tổ chức Liên hiệp hội tại địa phương…
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM