Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 22-06-2015
 • Đinh Văn Chung
Chiều ngày 21/6/2015, Hội Tim Mạch học Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 04-06-2015
 • Đinh Văn Chung
Trong hai ngày 2, 3 tháng 6 năm 2015, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 22-05-2015
 • Đinh Văn Chung
Ngày 27 và ngày 28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 02-04-2015
 • Đinh Văn Chung
Ngày 28/03/2015 tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 09-01-2015
 • Đinh Văn Chung
Là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; với chức năng thực hiện tập hợp,...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 14-10-2014
 • Đinh Văn Chung
Sáng ngày 12/10, tại nhà hát Âu Cơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 14-10-2014
 • Đinh Văn Chung
Trong các ngày 10-11/10/2014, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 29-09-2014
 • Đinh Văn Chung
Trong 3 ngày từ 25 - 27/9/014 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 08-09-2014
 • Đinh Văn Chung
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam)...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 29-08-2014
 • Đinh Văn Chung
Ngày 28/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai...

 


 

|<  1  2  3  4  5  6  7  >|