Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 20-10-2008
 • Husta.org
Cùng chung sức giảm nhẹ gánh nặng của các bệnh tim mạch ở Đông Nam Á là chủ đề của Đại hội Tim mạch Đông Nam...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 14-10-2008
 • Husta.org
Trải qua gần 200 năm tồn tại, điện Voi ré, Hổ quyền - cụm di tích về đấu trường voi hổ duy nhất có ở Đông Nam Á,...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 10-08-2008
 • Husta.org
Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. Ngày 12/3, Ban thường vụ Trung ương Đảng tổ chức hội...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 29-07-2008
 • Husta.org
- Tờ Thời báo New York ngày 01/5/1975 đã in những chữ đầu hàng thành một tiêu đề lớn chạy suốt tám cột trên trang...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 29-07-2008
 • Husta.org
Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, khai sinh nền báo chí cách mạng Việt...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 17-07-2008
 • Husta.org
Normal 0 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 16-06-2008
 • Husta.org
Năm 2008, Liên hiệp hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội lần thứ...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 12-03-2008
 • Husta.org
Tri thức là nền tảng của tiến bộ xã hội, cần thiết cho mọi thời đại, quốc gia và địa phương. Đội ngũ trí...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 12-03-2008
 • Husta.org
Ban biên tập: Hội thảo quốc gia Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 12-03-2008
 • Husta.org
Cây Jatropha hiện đang được trồng thử nghiệm ở nhiều nơi như: Hà Nội, Bình Dương, Bình Thuận, Thanh Hóa. Trồng 1ha...

 


 

|<  1  2  3  4  5  6  7  >|