Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 12-03-2008
 • Husta.org
Ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2008 tại thành phố Thanh Hoá, Hội Khoa Lịch sử Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp tổ...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 10-02-2008
 • Husta.org
Đó là ý kiến nhận xét chung của đ/c Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 23-01-2008
 • Husta.org
Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ trải qua các thời kỳ thuận...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 23-01-2008
 • Husta.org
Hưởng ứng lời kêu gọi của V.I.Lê-nin, các tầng lớp nhân dân Nga nhất loạt khởi nghĩa. Ngày 07 - 11 - 1917 (dương...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 20-12-2007
 • Husta.org
Đảng ta là một Đảng cầm quyềnĐảng cầm quyền là Đảng có số đảng viên chiếm đa số trong Quốc hội, là lực...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 20-12-2007
 • Husta.org
Nhiệm vụ bao trùm của MTTQ trong giai đoạn tới là: phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự...
Liên hiệp Hội Việt Nam
 • 20-12-2007
 • Husta.org
Cách mạng Tháng Mười soi sáng con đường Cách mạng Việt NamCách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở đầu một thời đại...

 


 

|<  1  2  3  4  5  6  7