Sổ tay hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người nhiễm Covid-19

  • BCĐ phòng chống dịch
  • 06-01-2022
  • 49 lượt đọc
Phổ biến kiến thức KH&CN

(Ban hành kèm theo Công văn số 6362/SYT-NVY ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế)
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM