Tin mới
  • 29-09-2021
  • Huỳnh Lê Thái Bão
GS.TS Trần Hữu Dàng cùng nhóm tác giả nhận bằng độc quyền sáng chế

Vào ngày 06/8/2021 vừa qua, nhóm tác giả gồm 12 thành viên do GS.TS Trần Hữu Dàng là trưởng nhóm đã vinh dự được Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học & Công nghệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2707 theo quyết định 12883w/QĐ-SHTT về Quy trình bào chế chế phẩm dạng cốm dùng để điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính.

Sở hữu trí tuệ
  • 07-09-2020
  • Lê Thị Lan
Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ đang thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các quốc...
Sở hữu trí tuệ
  • 13-10-2017
  • Hồ Thành
Bất cứ khi nào một sản phẩm mới vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối...