Tấm gương KHCN
 • 28-09-2012
 • Husta.org
Giáo sư - Tiến sĩ gốc Việt - Hùng Nguyễn, Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin của Đại học Sydney (UTS,...
Tấm gương KHCN
 • 11-04-2010
 • Husta.org
Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, khác biệt văn hóa nơi xứ người, hai giảng viên Đặng Vinh Nam và Võ Thanh Tùng, Trường...
Tấm gương KHCN
 • 11-04-2010
 • Husta.org
Giáo sư Hoàng Xuân Hãn sinh ngày 14 tháng Giêng năm 1908 (1), nguyên quán tại Kẻ Trổ (tên chữ là Bình Lỗ), xã Nhân Thọ,...
Tấm gương KHCN
 • 11-04-2010
 • Husta.org
Ở tuổi 22, Nguyễn Mạnh Tường đã nổi tiếng cả ở Việt Nam và Pháp với kỷ lục trong vòng hai tháng đoạt cả hai...
Tấm gương KHCN
Tấm gương KHCN
 • 25-02-2010
 • Husta.org
Tấm gương KHCN
 • 21-09-2009
 • Husta.org
Tấm gương KHCN
 • 21-09-2009
 • Husta.org

 


 

|<  1  2  3  4  5